Podczas konferencji prasowej Sumi Agro Poland zaprezentowano wyniki badań jakie Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu przeprowadził na różnych formulacjach acetamiprydu. Wyniki te zaprezentowano wcześniej w Opalenicy pod Poznaniem podczas 58. Sesji Naukowej IOR-PIB w trakcie wykładu pt. „Optymalizacja nanoszenia cieczy użytkowych opartych na acatamiprydzie w zależności od formulacji środka ochrony roślin i modyfikacji właściwości fizykochemicznych”. Celem badania było sprawdzenie właściwości cieczy użytkowych środków opartych na acetamiprydzie (zarówno oryginalnych jak i generycznych) występującym w różnych formulacjach (SP, SE czy SL), które warunkują odpowiednią skuteczność działania.

Acetamipryd jest dostępny na rynku w trzech formulacjach, oryginalnej SP oraz dwóch generycznych – SE oraz SL. Na rynku są zarejestrowane 34 preparaty oparte na acetamiprydzie. Na rynku środków ochrony roślin pojawia się coraz więcej preparatów generycznych (postpatentowych), wszystko spowodowane jest wygaśnięciem patentów dotyczących acetamiprydu. Oznacza to, że każda firma może produkować preparaty oparte na tej substancji.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań, które zostały wykonane w IOR-PIB Poznań przez Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin pod kierownictwem profesora Romana Kierzka oraz Mateusza Szymańczyka przy współpracy z Henrykiem Ratajkiewiczem (UP Poznań) oraz Radosławem Grychowskim (PIORiN Września). Skupiono się na właściwościach fizycznych, jak i chemicznych cieczy roboczych (jakie występują różnice pomiędzy preparatami w formulacjach SP, SE oraz SL) oraz ich aplikacji z uwzględnieniem różnych typów rozpylaczy.

W przypadku pH, przewodności, ilości rozpuszczonych soli oraz obserwacji zachowania mieszaniny w czasie nie stwierdzono różnic między formulacjami oraz niepożądanych efektów. Duże rozbieżności natomiast stwierdzono w przypadku właściwości fizycznych, czyli takich które znacząco wpływają na jakość aplikowanej cieczy.

Największe różnice pomiędzy badanymi formulacjami stwierdzono w przypadku napięcia powierzchniowego, rozlania kropel i w samej aplikacji testowanych środków.
Należy pamiętać, że wysokie napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej powoduje, że tylko nieliczne krople zatrzymują się na opryskiwanej powierzchni. Wpływa to na obniżenie skuteczności zabiegu, ponieważ krople nie pokrywają równomiernie blaszki liściowej.