Takim rozwiązaniem jest Forthial - aktywator odżywiania mineralnego i plonowania zbóż, preparat o udowodnionym pozytywnym wpływie na pobieranie składników mineralnych z gleby i zawartość chlorofilu w liściach. Wiosenny zabieg Forthialem z pewnością zwiększy efektywność nawożenia doglebowego. Zastosowany w odpowiednim terminie, Forthial stymuluje wzrost wegetatywny a więc przyspiesza akumulację biomasy przez rośliny. Szybszy przyrost masy wegetatywnej w warunkach opóźnionej wiosny oznacza, że rośliny opryskane Forthialem zyskują przewagę na starcie wyścigu, którego metą jest wysoki plon.

Unikalnym składnikiem Forthialu jest GA 142 - filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w opatentowanej technologii PhysioActivatorTM. W niezależnych badaniach naukowych udowodniono, że jego zastosowanie zwiększa aktywność enzymów związanych z pobieraniem składników mineralnych z gleby m.in. reduktazy azotanowej i fosfataz a także ma pozytywny wpływ na zawartość chlorofilu w liściach. 2 tygodnie po zastosowaniu Forthialu rośliny zawierały 11% więcej azotu, 13% więcej fosforu, 10% magnezu i manganu w suchej masie a także o 7% więcej chlorofilu w liściach w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Właściwe odżywienie mineralne i wysoka aktywność fotosyntetyczna liści to dwa „silniki” napędzające plonowanie zbóż. W dotychczas przeprowadzonych doświadczeniach (ponad 100) uzyskano średni przyrost plonu ok. 3 dt/ha co zapewnia zysk kilkakrotnie przekraczający koszt preparatu.

Fothial powinien być stosowany w dawce 1 l/ha jako 1 zabieg najczęściej łącznie z którymś z zabiegów fungicydowych. Ilość wody użyta do zabiegu powinna zapewnić dokładne pokrycie cieczą roślin. Preparat może być stosowany łącznie z fungicydami, regulatorami wzrostu i nawozami mineralnymi przeznaczonymi do stosowania dolistnego. W przypadku stosowania w mieszaninie Forthial powinien być dodawany do zbiornika jako ostatni. Forthial może być stosowany w różnych terminach, w każdym z zalecanych wpływa pozytywnie na plon poprawiając odżywienie mineralne w fazach najbardziej istotnych dla budowy przyszłego plonu.