Rzepak ozimy w okresie kwitnienia staje się bardzo wrażliwy na warunki atmosferyczne, które mogą ograniczyć ilość zawiązywanych łuszczyn. To decydujący czas wpływający na zawiązywanie i dojrzewanie łuszczyn, a w konsekwencji na wielkość i jakość plonu. Jednocześnie to szczególny okres, w którym rośliny narażone są na wiele stresów. Duże wahania temperatur między dniem i nocą mogą spowodować destrukcję zalążni. Niskie temperatury, wietrzne i pochmurne dni ograniczają aktywność zapylaczy, w związku z czym ilość zapylonych kwiatów spada. Kolejnym niebezpieczeństwem jest susza. Brak wody w zdecydowany sposób wpływa na spadek plonu.

Z kolei w okresach z podwyższoną wilgotnością, jak również wyższą temperaturą powietrza zwiększa się zagrożenie ze strony pojawiających się agrofagów. Przy stale rosnącej powierzchni uprawy rzepaku ozimego i intensyfikacji jego produkcji stosowanie fungicydów w okresie kwitnienia jest szczególnie ważne.

Rzepak ozimy już od wczesnych faz rozwojowych narażony jest na porażenie przez groźne patogeny wywołujące choroby. W okresie wschodów wiele patogenów może być przyczyną zgorzeli siewek lub zahamowania rozwoju roślin (np. Pythium debaryanum, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria spp. i Peronospora parasitica - sprawca mączniaka rzekomego). W dalszej części jesiennej wegetacji mogą pojawić się takie choroby, jak: sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria spp. st. kon. Phoma lingam), czerń krzyżowych (Alternaria spp.), szara pleśń (Botryotinia fuckeliana st. kon. Botrytis cinera) czy cylindrosporioza (Pyrenopeziza brassicae st. kon. Cylindrosporium concentricum).

Wiosną rzadko zdarza się spotkać rzepak ozimy wolny od porażenia chorobami. W okresie kwitnienia na roślinach pojawiają się: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń o raz cylidrosporioza.

APLIKACJA FUNGICYDÓW W OKRESIE KWITNIENIA

Zespół naukowców z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, oddział Sośnicowice w składzie dr Agnieszka Mączyńska, mgr Barbara Krzyzińska i mgr Joanna Banachowska przeprowadził badania, których celem było określenie wpływu stosowania fungicydów w różnych fazach kwitnienia rzepaku ozimego na wysokość i jakość plonu oraz wartość siewną zebranych nasion. Szczegółowy opis doświadczenia został opublikowany w czasopiśmie "Progress in Plant Protection" w 2015 r.