Do fungicydów o działaniu regulatorów wzrostu należą preparaty triazolowe: Caramba 60 SL, Horizon 250 EW i Orius 250 EW. Środki te należy zastosować w fazie 4-6 liści rzepaku (stadium 14-16): Caramba 60 SL - 0,7-1 litra na hektar, Horizon 250 EW - 0,5-0,75 litra na hektar i Orius 250 EW - 0,75 litra na hektar. Należy je stosować przy temperaturze powietrza ponad 12 st.C.

Mimo że stosowanie tych fungicydów jest szczególnie polecane w rejonach północno-wschodnim i wschodnim, bardzo dobre efekty przynosi także na zachodzie kraju i w Wielkopolsce, gdzie rzepak wymarza raz na pięć lat.

Preparaty zatrzymują wzrost części nadziemnej, a przyspieszają rozwój systemu korzeniowego. Dzięki temu efekty ich zastosowania są widoczne już jesienią, gdy występują okresowe braki wody w glebie. Lepiej znoszą je rośliny opryskane takimi fungicydami. Ważne jest także ograniczenie zużycia wody i podwyższona odporność roślin na stres. Jeszcze większe efekty widoczne są wtedy, gdy wiosną wystąpi susza. W takich warunkach silniej rozwinięty system korzeniowy pozwala roślinie lepiej przetrwać okresy niedoboru wody w glebie.

Najważniejszym efektem stosowania fungicydów działających jako regulatory wzrostu jest skrócenie części nadziemnej rzepaku, co powoduje niższe osadzenie pąka wierzchołkowego. Poza tym zwiększa się średnica szyjki korzeniowej, która jest magazynem substancji zapasowych i decyduje w znacznym stopniu o przezimowaniu roślin. Dzięki temu rośliny są odporniejsze na wymarzanie. Ocenia się, że stosowanie fungicydów jesienią w odpowiednim terminie i dawce zwiększa zimotrwałość tej rośliny o 2 stopnie w skali 9-stopniowej.

Korzystny wpływ preparatów na przygotowanie rzepaku do przezimowania jest szczególnie wyraźny, gdy po długiej i ciepłej jesieni nadmiernie wyrośnięte rośliny, które nie zostały skrócone, źle zimują, a wysunięte ponad powierzchnię gleby szyjki korzeniowe są szczególnie wrażliwe na przemarzanie. Jeżeli zima sprzyja przezimowaniu roślin, rzepak potraktowany fungicydami jesienią wcześniej i szybciej zaczyna wegetację wiosną niż nieopryskiwany tymi preparatami. Stosowanie fungicydów nie przynosi efektów na plantacjach nadmiernie zagęszczonych.