Fuzarioza kłosów uznawana jest za jedną z najgroźniejszych chorób pszenicy. Spośród kilkunastu gatunków nekrotroficznych patogenów rodzaju Fusarium najczęściej opisywane są F. graminearum, F. culmorum, F. poae, F. avenaceum i F. sporotrichioides.

Porażone kłosy bieleją, często pokryte są strzępkami patogenów. Ziarno uzyskane z takich kłosów jest drobniejsze, pomarszczone, pokryte białą lub różową grzybnią. Fuzarioza kłosów przyczynia się do ograniczenia plonu ziarna oraz obniżenia jego jakości, przede wszystkim ze względu na wytwarzanie przez grzyby rodzaju Fusarium licznych groźnych dla zdrowia człowieka mikotoksyn.

Szkodliwe działanie mikotoksyn ujawnia się w niewielkich stężeniach, często na poziomie niższym niż jeden miligram w kilogramie. Ich spożycie przez zwierzęta gospodarskie, skarmiane spleśniałą paszą, może prowadzić do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia zwierząt oraz gorszego wykorzystania przez nie paszy. Mikotoksyny powodują także wiele groźnych chorób, zwanych mikotoksykozami o specyficznych objawach w zależności od spożytej substancji toksycznej wytwarzanej przez grzyby rodzaju Fusarium. Dlatego minimalna dopuszczalna zawartość mikotoksyn w ziarnie zbóż jest ściśle prawnie unormowana. Produkty skażone tymi toksynami nie powinny być spożywane przez człowieka i zwierzęta hodowlane.

Grzyby rodzaju Fusarium atakują kłosy pszenicy ozimej w okresie wegetacji, w czasie jej kwitnienia oraz tworzenia i dojrzewania ziarna. Okres infekcji kłosów przez te patogeny jest więc długi i ściśle uzależniony od przebiegu warunków pogodowych. W niektórych latach dynamika rozwoju fuzariozy kłosów jest szczególnie duża.

W czasie epidemii tej choroby w uprawie pszenicy ozimej jej zwalczanie fungicydami sprawia wiele problemów i czasami zastosowane fungicydy są mało skuteczne.

Nasilenie fuzariozy kłosów uzależnione jest od warunków temperaturowych i wilgotnościowych panujących w okresie kwitnienia zbóż oraz dojrzewania ziarna. Rozwojowi patogenów rodzaju Fusarium sprzyja długa, wysoka wilgotność oraz temperatura 12-24oC w dzień i 5-12oC w nocy. W badaniach polowych prowadzonych w roku 2010 przebieg warunków pogodowych nie sprzyjał rozwojowi grzybów rodzaju Fusarium na kłosach pszenicy ozimej (tab. 1, rys. 1). Na poletkach kontrolnych objawy fuzariozy kłosów obejmowały przeciętnie mniej niż jeden procent powierzchni kłosów.