Zboża infekowane są przez grzyby rodzaju Fusarium przez cały okres wegetacji. Patogeny te są sprawcami kilku chorób: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła oraz fuzarioz liści i kłosów. W okresie wschodów zbóż pojawia się zgorzel siewek, przyczyniająca się do zamierania siewek. Porażone korzenie i kiełki brunatnieją i zamierają pod powierzchnią gleby, co skutkuje brakiem lub zmniejszeniem obsady roślin na polu. Wiosną rośliny osłabione długotrwałym zaleganiem okrywy śnieżnej mogą wykazywać objawy pleśni śniegowej. Sprawcą tej choroby jest głównie grzyb Fusarium nivale (syn. Microdochium nivale). Na roślinach pojawia się biało-różowy nalot złożony z grzybni i zarodników konidialnych patogenu. Tkanka roślin brunatnieje i zamiera. Z kolei objawy fuzariozy liści mogą pojawiać się już jesienią, a także w następnym roku po ruszeniu wegetacji ozimin.

Formy jare zbóż infekowane są wiosną w okresach dużej wilgotności powietrza. Na liściach widoczne są żółte, z czasem brunatniejące plamy. Nekrozy pojawiające się u nasady liści powodują ich zamieranie, co bardzo ogranicza powierzchnię asymilacyjną roślin. Pierwsze symptomy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła pojawiają się jesienią na oziminach lub wiosną na formach jarych w postaci brunatniejących pochew liściowych u podstawy roślin. Pod pochwą liściową na źdźble pojawiają się brunatne, rozmyte przebarwienia. Objawy choroby rozwijają się przez cały okres wegetacji zbóż. W zależności od gatunku patogenu, symptomy mogą mieć zróżnicowany charakter. Na źdźbłach widoczne są brunatne lub czarne smugi, kreski oraz nieregularne plamy. Często można obserwować brunatne przebarwienia obejmujące całe źdźbło. Obraz choroby może obejmować wszystkie opisane objawy.

FUZARIOZA KŁOSÓW

Objawy tej choroby pojawiają się po kwitnieniu zbóż (fot.). Jasnożółte przebarwienie kłosów może być częściowe lub całkowite. Przy wysokiej wilgotności powietrza na kłosach pojawia się biały lub łososiowo-różowy nalot strzępek i zarodników konidialnych zebranych w sporodochiach. Z porażonych kłosów uzyskuje się pomarszczone, niewykształcone ziarno, z ciemnym przebarwieniem głównie wokół zarodka lub ziarno pokryte biało-różowym nalotem. Czasami ziarno nie wykazuje zmian chorobowych, lecz mimo to zasiedlone jest przez grzyby rodzaju Fusarium. Najczęściej są to gatunki: