Dla podniesienia skuteczności chwastobójczej można zastosować herbicyd Glean 75 WG (substancja czynna - chlorosulfuron) w połączeniu z GranStar 75 WG (substancja czynna - tribenuron metylowy). Ponieważ obie substancje czynne występujące w tych preparatach należą do tej samej grupy chemicznej, nie istnieje więc ryzyko niepożądanych reakcji chemicznych, prowadzących do zmiany właściwości fizycznych i chemicznych sporządzonej z nich cieczy roboczej.

Bezpieczna mieszanina to 10 g/ha Glean 75 WG + 15 g GranStar 75 WG. W sytuacji wyjątkowo silnego zachwaszczenia plantacji tym chwastem, należy posiłkować się roztworem sporządzonym z 15g/ha Glean 75 WG + 15 g Gran Star 75 WG.  

Glean 75 WG występuje w formie granulatu. Jestem selektywnym środkiem ochrony o działaniu systemicznym. Przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych, w tym miotły zbożowej w zbożach ozimych i jarych. Preparat pobierany jest przez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wczesną wiosną preparat należy stosować po rozpoczęciu wegetacji, do końca fazy krzewienia (BBCH 30), na młode, szybko rosnące chwasty.

GranStar 75WG również występuje w postaci stałej. Jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym stosowanym nalistnie do zwalczania chwastów dwuliściennych, występujących w zbożach ozimych i jarych. Pobierany jest przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. W pszenicy ozimej można stosować wiosną i od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!