Zasadniczo odchwaszczanie tej uprawy powinno opierać się na zabiegach przedwschodowych. Skuteczność herbicydów doglebowych aplikowanych w dobrych warunkach wilgotnościowych gleby jest znacznie wyższa, a koszt takich zabiegów stosunkowo niski. Warto tu także zaznaczyć, że w przeciętne lata na glebach utrzymanych w dobrej kulturze, zabieg taki może okazać się jedynym z zabiegów odchwaszczających.

Problem z działaniem zastosowanych substancji czynnych aplikowanych przedwschodowo może pojawić się, gdy gleba jest przesuszona. W takich warunkach najczęściej skuteczność herbicydów doglebowych jest znacznie niższa. Co więcej, na zastosowanie przedwschodowych herbicydów mamy zaledwie kilka dni, stąd zdarzyć się może również, że z powodu złych warunków pogodowych lub przyczyn losowych nie uda nam się wykonać takiego zabiegu w odpowiednim i bezpiecznym dla roślin terminie. Wówczas całą strategię odchwaszczania musimy opierać na zabiegach wykonanych po wschodach roślin.

Poczekaj, aż pojawią się wąsy

Początkowy wzrost grochu jest stosunkowo wolny, stąd jeśli nie udało nam się zastosować herbicydów przedwschodowych, na polu szybko pojawiają się chwasty.

Wszystkie preparaty powschodowe można aplikować w grochu, dopiero gdy rośliny wytworzą przynajmniej 2-3 liście (od BBCH 12-13) i pojawią się pierwsze wąsy czepne lub przy wysokości roślin ok. 6-12 cm. Odchwaszczanie należy ukończyć przed pojawieniem się pierwszego pąka kwiatowego (BBCH 50).

Czym zwalczać dwuliścienne?

Do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych mamy sześć preparatów opartych na bentazonie (tab. 1), jeden będący mieszaniną bentazonu i imazamoksu oraz jeden zawierający MCPB w postaci soli sodowej.

Bentazon swobodnie poradzi sobie z chwastami rumianowatymi i przytulią. Gdy zasadniczy problem stwarza komosa biała, ostrożeń polny lub samosiewy rzepaku, należy wykorzystać środek zawierający MCPB. Substancja ta dla skutecznego działania wymaga, aby temperatura powietrza wynosiła min. 10oC. Bentazon natomiast można stosować w nieco niższych temperaturach.

W przypadku silnego zachwaszczenia i szerokiego spektrum gatunków chwastów plantatorzy grochu korzystają z mieszanin zbiornikowych. Przykładowym stosunkowo popularnym rozwiązaniem jest połączenie Agro Bentazonu 480 SL w dawce 1 l/ha z Butoxone M 400 SL w dawce 2 l/ha.  Wykorzystywana też bywa proporcja 1,5 l:1,5 l.