Walkę z chwastami w rzepaku można podjąć już jesienią wykorzystując graminicydy zwłaszcza, że ostatnie długie, ciepłe jesienie oraz późno nadchodzące niskie temperatury zimy pozwalały na długi okres wzrostu jednorocznych traw. Tym samym dłużej stanowiły one konkurencję wobec rośliny uprawnej, wpływając na osłabienie kondycji rzepaku. Warto również rozważyć termin zabiegu jesiennego z uwagi na to, że wczesną wiosną mogą panować niedogodne warunki do przeprowadzenia zabiegu zwalczania samosiewów zbóż. Wjazd w pole może być utrudniony po ewentualnych roztopach, opady również uniemożliwiają wykonanie oprysku w terminie. Z kolei zbytnie przesuwanie oprysku herbicydem w czasie sprawia, że rzepak staje się coraz bardziej wrażliwy, a samosiewy zbóż odporne.

Na chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku jesienią zastosować można oparte o substancję czynną propachizafop preparaty: Agil 100 EC, Aria 100 EC w dawkach 0,5-0,8 l/ha, na samosiewy zbóż w dawce 0,5-07 l/ha.

Także jesienią wykorzystać można oparte o chizalofop-P-etylowy: Leopard Extra 05 EC zalecany w dawce 0,7-1 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i jednorocznym chwastom jednoliściennym oraz Pilot 10 EC w ilości 0,35-04 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i w dawce 0,4-05 na jednoroczne chwasty jednoliścienne. Supero 05 EC niszczy samosiewy zbóż i zalecany jest w ilości 0,35-04 l/ha. Preparatem na bazie chizalofopu-P-etylowego jest Targa Super 05 EC, który zalecany jest na jednoroczne chwasty jednoliścienne w ilości 1 l/ha i na samosiewy zbóż w dawce 0,75 l/ha lub z dodatkiem adiuwantu w ilości 0,6 l/ha. Targa 10 EC działa na jednoliścienne chwasty w dawce 0,4-0,5 l/ha, a przeciwko samosiewom zbóż stosuje się go w ilości 0,25-0,3 l/ha z dodatkiem adiuwantu

Fusilade Forte 150 EC na bazie substancji czynnej fluazyfop-P-butylowy stosować można jesienią przeciwko jednorocznym chwastom jednoliściennym w ilości 0,75-1 l/ha i samosiewom zbóż w dawce 0,5-0,75 l/ha.

Jesienią wykorzystać też można chizalofop-P-tefurylowy, o tę substancję oparte są herbicydy: Grapan Extra 40 EC i Pantera 040 EC oba stosuje się przeciwko samosiewom zbóż w ilości 2 l/ha.

Preparatami, które stosować można w jesiennej walce z jednorocznymi chwastami jednoliściennymi i samosiewami zbóż są: Selekt Super 120 EC zawierający substancję czynną kletodym, który aplikuje się w dawce 0,8 l/ha oraz Focus Ultra 100 EC oparty o cykloksydym zalecany w dawce 1-1,5 l/ha.

Przy doborze dawki trzeba zwrócić uwagę na fazę rozwojową roślin zwalczanych. Gatunki jednoroczne traw generalnie są najbardziej wrażliwe w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29). Graminicydy aplikuje się na młodsze rośliny w niższych z zalecanych dawkach, na starsze w wyższych.

Podobał się artykuł? Podziel się!