Największe zagrożenie ze strony tych szkodników występuje w okresie od wschodów do fazy 6 liścia. Wśród nich najbardziej szkodliwy jest oprzędzik pręgowaty- Sitona lineatus. Zarówno osobniki dorosłe jak i larwy powodują uszkodzenia roślin.

Dorosłe chrząszcze o długości dochodzącej do 8 mm pokryte są brunatnymi bądź szarymi łuskami, które na przedpleczu tworzą jaśniejsze linie. W początkowych fazach rozwojowych grochu ta forma szkodnika  żeruje na  roślin bobowatych prowadząc żer uzupełniający na nasionach, liścieniach  i liściach. Z kolei larwy oprzędzików są białe beznogie łukowato zgięte i pokryte rzadkimi brunatnymi włoskami. Żerują w strefie korzeniowej, uszkadzając brodawki korzeniowe tym samym hamując wiązanie azotu atmosferycznego. Powoduje to zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej roślin, a w konsekwencji zmniejszenie plonu. 

Do ochrony bobiku, grochu siewnego formy jadalnej i formy pastewnej (peluszka) m.in. takie insektycydy jak:

·        A-Cyper 100 EC (alfa-cypermetryna) w dawce 0,08 - 0,1 l/ha,

·        Astaf 100 EC (alfa-cypermetryna) w dawce 0,08 - 0,1 l/ha,

·        Tak Tak 100 EC (alfa-cypermetryna) w dawce 0,08 - 0,1 l/ha,

·        Kobe 20 SP (acetamipryd) w dawce 0,2 kg/ha,

·        Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna) w dawce 0,25-0,3 l/ha,

·        Bulldock 025 EC  (beta-cyflutryna) w dawce 0,25-0,3 l/ha. 

Podobał się artykuł? Podziel się!