Często stawiane przez praktyków pytanie dotyczy rozwiązania problemu masowego, łącznego występowania miotły zbożowej w towarzystwie różnych chwastów dwuliściennych. Jednym z bardziej dokuczliwych modeli zachwaszczenia jest równoczesne jej występowanie z makiem polnym i przytulią czepną. Wymienione rośliny to wszystko gatunki jare, niemniej odporne na ujemne temperatury i mające tendencje do przezimowania.

Przygotowanie pola do siewu pobudza ich wschody. Dogodne warunki do wzrostu, zwłaszcza w zbożach sianych wcześniej, powodują, że szybko się rozwijają, silnie ukorzeniają, a wraz z sukcesywnym obniżaniem temperatury - hartują. W ten sposób zyskały miano chwastów jarych zimujących lub wprost: chwastów zimujących.

CHWASTY WPŁYWAJĄ NA ZIMOTRWAŁOŚĆ OZIMIN

Ich konkurencyjne działanie jest bardzo silne. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy bardziej współzawodniczą podczas jesieni czy wiosną. Wiadomo, że konkurencja jesienna polega przede wszystkim na walce o kondycję przed wejściem w okres przerwy wegetacyjnej. Chodzi o składniki pokarmowe, światło i wodę. Zboża często nie osiągają satysfakcjonującego rozwoju właśnie ze względu na ich obecność w łanie i nie mogą podołać ciężkim warunkom podczas zimy, a te ze względu na skąpe opady śniegu są tym bardziej groźne. Na szczęście nie wszystkie plantacje wymarzają. Zdecydowana większość kontynuuje swój rozwój wraz z ruszeniem wegetacji wiosennej. Jeżeli przebiega to w dalszym ciągu w towarzystwie chwastów, jedynym ratunkiem jest wcześnie wykonany zabieg chwastobójczy. Jego terminowe i skuteczne wykonanie jest związane głównie z warunkami klimatycznymi. Pierwszym warunkiem jest możliwość wjazdu na pole w optymalnym czasie. Jeżeli gleba jest zbyt wilgotna, wjazd opryskiwacza grozi zniszczeniem jej gruzełkowatej struktury. Co prawda od wielu lat gleba w tym okresie jest raczej przesuszona. Brak śnieżnych zim i tym samym wiosennych roztopów umożliwia wjazd, jednak należy brać pod uwagę, że któregoś roku może się to zmienić. Wykonanie zabiegów mogą również opóźnić opady, a także niskie temperatury. Te wszystkie czynniki to upływający czas, w którym rozwijają się chwasty, uzyskując coraz większą odporność na zalecane dawki herbicydów.

PINOKSADEN I…