Gryzonie żyją w pobliżu obiektów mieszkalnych, zakładów przemysłu spożywczego, magazynów żywnościowych, silosów, w których przechowywane jest zboże. Szczególnie liczne są wtedy, gdy obiekty te znajdują się niedaleko pól, zalesionych terenów, torów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych i podobnych miejsc, gdzie myszy i szczury chętnie zakładają swoje nory. Jesienią i zimą następują gwałtowne zmiany w ich środowisku, wtedy gryzonie opuszczają swoje nory i wędrują w poszukiwaniu pokarmu, wody i nowych kryjówek. Obserwuje się trzy etapy migracji drobnych gryzoni: (1) tuż po żniwach, gdy ich pokarm zostanie zabrany z pól; (2) po pierwszych przymrozkach i (3) podczas dużych mrozów w styczniu lub lutym. Wabione są wtedy ciepłem obiektu i zapachem pokarmu wydostającego się przez wszelkiego rodzaju otwory. Aby ukryć się przed wrogami naturalnymi, poszukują kryjówek w nowym miejscu i chętnie wchodzą pod deski, zgromadzony złom i różne przedmioty leżące przy ścianie, a potem przez nieszczelności wnikają do pomieszczeń zabudowań albo wchodzą do karmników deratyzacyjnych stojących wokół budynku.

Najskuteczniej szkodliwe szczury i myszy są zwalczane metodą chemiczną, która polega na stosowaniu preparatów chemicznych niszczących gryzonie, zwanych rodentycydami. Preparaty te, często bardzo trujące dla ludzi, powinny być stosowane ostrożnie, zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania środka. Podczas pracy z trutkami na gryzonie należy używać odzieży ochronnej, butów i rękawic gumowych; nie jeść, nie pić i nie palić. Po pracy należy umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież.

Od dawna stosowane są u nas preparaty Klerat K i Klerat KB, bardzo popularne wśród deratyzatorów. Klerat zawiera jako substancję aktywną brodifakum, który jest bardzo silnym antykoagulantem II generacji. Jednokrotne pobranie trutki wywołuje śmierć gryzoni w wyniku krwawień wewnętrznych. Witamina K1 jest antidotum na tą truciznę.
Gotowy do użycia preparat Klerat zawiera bardzo mało trucizny, bo tylko 0,005 proc., dlatego zabija gryzonie po kilku lub nawet kilkunastu dniach. Nie wywołuje u gryzoni odruchu obawy przed trutką i nie ma potrzeby wykładania nie zatrutych przynęt, aby szczury przyzwyczaić do miejsca wykładania trutki (przynęta wstępna), zanim zastosowany zostanie Klerat.