Chwasty wrażliwe na ten środek to np.: chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnica sina, włośnica zielona, samosiewy zbóż w rzepaku ozimym, miotła zbożowa, owies głuchy, stokłosy, wyczyniec polny, perz właściwy. Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Preparat aplikuje się w takich uprawach rolniczych jak: buraki cukrowe na chwastnicę jednostronną i inne chwasty prosowate w dawce 1 l/ha. Zabieg wykonuje się do końca fazy krzewienia chwastów. W celu obniżenia zużycia środka można zastosować go w dawce dzielonej dwa razy po 0,4 l/ha, pierwszy zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści, drugi zabieg w 8-14 dni po pierwszym, gdy ponownie wschodzące chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści. Aby równocześnie zwalczyć chwasty prosowate i ograniczyć występowanie niektórych chwastów dwuliściennych środek Grapan Extra 40 EC można stosować łącznie z herbicydem: Safari 50 WG w dawce 30 g/ha.
Przeciwko perzowi właściwemu aplikuje się go w dawce 1,5-2 l/ha. Zabieg wykonuje się, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 proc. międzyrzędzi. W celu równoczesnego zwalczenia perzu właściwego i ograniczenia występowania niektórych chwastów dwuliściennych środek Grapan Extra 40 EC można stosować łącznie z herbicydem Safari 50 WG w dawce 30 g/ha.

W uprawie rzepaku ozimego herbicyd stosujemy na perz właściwy i samosiewy zbóż w dawce 2 l/ha. Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
W uprawie rzepaku jarego na perz właściwy dawka to 1,5-1,75 l/ha. Zabieg wykonuj się, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.

Nie tylko w roślinach rolniczych prowadzi się zabiegi tym środkiem, również w uprawach warzywnych. W cebuli (chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate) w dawce 0,8-1,5 l/ha. Zabieg należy wykonać w fazie 3-4 liści cebuli. Na perz właściwy dawka jest wyższa i wynosi 1,75-2 l/ha. W marchwi (chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate) dawka to 0,8-1,5 l/ha, preparat aplikuje się kiedy marchew ma 2-3 liści. W uprawach grochu Grapan Extra stosuje się na perz właściwy w dawce 1,75-2 l/ha, w fazie 2-4 liści grochu.

Podobał się artykuł? Podziel się!