Powszechnie stosowane herbicydy nie są obojętne dla organizmow glebowych, w tym także grzybow powodujących choroby korzeni i podstawy źdźbła roślin zbożowych. Środki chwastobojcze mogą działać na grzyby bezpośrednio lub wpływać na ich rozwoj pośrednio, np. zmieniając skład flory grzybowej rozwijającej się w glebie. Dotychczasowe badania w tym zakresie uwzględniały pojedyncze gatunki roślin. Dr Grzegorz Lemańczyk z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przeprowadził doświadczenie, w ktorym dokonał rownoczesnego porownania, a więc w tych samych warunkach środowiskowych i agrotechnicznych, wpływu stosowania herbicydu na porażenie korzeni i podstawy źdźbła form jarych pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa.

Na poletkach chwasty zwalczano, stosując w fazie pełni krzewienia zboż Chwastox Trio 540 SL (300 g/l mekoprop + 200 g/l MCPA + 40 g/l + dikamba) w dawce 1,5 l/ha. Stosowanie fungicydow ograniczone zostało do zaprawiania ziarna zaprawą Funaben T 480 FS (332 g/l tiuram + 148 g/l karbendazym) w dawce 250 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego każdego gatunku zboża.

W momencie pojawienia się skrzypionki zastosowano Fastac 100 EC (100 g/l alfa-cypermetryna) w dawce 0,1 l/ha. Obserwacje zdrowotności korzeni i podstawy źdźbła prowadzono w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 35) i dojrzałości mlecznej (BBCH 75).

Najwięcej objawow porażenia korzeni odnotowano na pszenicy, w znacznie mniejszym stopniu zaatakowane zostały: pszenżyto, jęczmień i owies. Stosunkowo duże nasilenie porażenia korzeni pszenicy wynikało z faktu, iż przedplonem dla badanych zboż jarych była ozima forma tego gatunku. Uprawa zboż po przedplonie zbożowym wybitnie sprzyja porażeniu korzeni, zwłaszcza w przypadku pszenicy. Na owsie stwierdzono rownież najmniej objawow porażenia podstawy źdźbła, natomiast najwięcej było ich na jęczmieniu, następnie na pszenicy i pszenżycie.

Rezultaty uzyskane na owsie potwierdzają wcześniejsze obserwacje dotyczące sporadycznego zazwyczaj opanowywania korzeni i podstaw źdźbeł przez patogeny grzybowe. Dlatego owies uchodzi za roślinę fitosanitarną.