Dobranie terminu stosowania herbicydów i retardantów wzrostu w zabiegu łącznym może stwarzać trudności. Skuteczność preparatów i mieszanin oraz wpływ związków ograniczających wzrost i rozwój roślin na plonowanie sprawdzali naukowcy.

Uzyskanie wysokich i dobrej jakości plonów zbóż w dużym stopniu zależy od zabezpieczenia upraw przed wyleganiem. Jednocześnie preparaty wykorzystywane do zapobiegania wyleganiu zastosowane we właściwym terminie intensyfikują dokrzewianie roślin. Jest to szczególnie ważne dla zbóż z opóźnionego terminu siewu, które weszły w okres zimowy w fazie 2-3 liści. Zasadniczym celem stosowania preparatów na takich plantacjach będzie pobudzeniu do krzewienia, budowanie grubszych i krótkich źdźbeł szybko przewodzących substancje odżywcze do kłosa. Jednocześnie okres wczesnowiosenny to intensywny rozwój nie tylko zbóż, lecz także chwastów wysokokonkurencyjnych dla roślin uprawnych. Zachwaszczenie będzie groźniejsze dla łanów słabiej rozwiniętych. Dlatego na wielu plantacjach stosowana będzie walka z chwastami przy jednoczesnym pobudzaniu roślin do krzewienia.

CCC, TRINEKSAPAK ETYLU, PROHEKSADION WAPNIA W BADANIACH

Skuteczność herbicydów w połączeniu z retardantami wzrostu i ich oddziaływanie na plon sprawdzał dr Wojciech Miziniak z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. W swoich dwuletnich polowych badaniach oceniał wpływ łącznego stosowania pinoksadenu z retardantami wzrostu na skuteczność działania herbicydu oraz wybranych retardantów wzrostu w uprawie pszenicy ozimej. Obiektami badań były: herbicyd Axial 100 EC (pinoksaden) - stosowany z adiuwantem Adigor 440 EC w dawkach odpowiednio: 0,45 l/ha + 1,35 l/ha; Antywylegacz Płynny 725 SL (chlorek chloromekwatu - CCC) w dawce 2,0 l/ha, Moddus 250 EC (trineksapak etylu) - 0,4 l/ha oraz Regalis 10 WG (proheksadion wapnia) w dawce 0,5 kg/ha. Preparaty stosowano oddzielnie oraz w postaci mieszanin herbicydu z retardantem przygotowanych w zbiorniku opryskiwacza. Zabiegi wykonywano w fazie BBCH 24 aplikując sam herbicyd oraz w fazie BBCH 31, podając tylko retardant oraz mieszaniny herbicydu z regulatorami wzrostu. W trakcie wegetacji roślin zastosowano nawożenie mineralne na poziomie 150 kg N, 40 kg P2O5, 60 kg K2O/ha oraz standardową ochronę przeciw chorobom i szkodnikom. Skuteczność niszczenia miotły zbożowej w dwóch latach doświadczeń była bardzo wysoka. W pierwszym roku badań wyniki wskazały średnio 97,7 proc., na co wpływ miały warunki pogodowe - chłodniejsze niż w drugim roku, szczególnie w okresach stosowania preparatów, dodatkowo w pierwszym tygodniu po zastosowaniu preparatów zarejestrowano wystąpienie przygruntowych przymrozków. W drugim roku badań niezależnie od sposobu aplikacji pinoksadenu samodzielnie lub w mieszaninie z retardantami wzrostu uzyskano 100-proc. zniszczenie miotły zbożowej. Na tej podstawie stwierdzono, że sposób aplikacji pinoksadenu (samodzielnie lub w mieszaninach z retardantami wzrostu) nie miał istotnego wpływu na efektywność zwalczania miotły zbożowej.

SKUTECZNOŚĆ MIESZANIN