Stosowanie w gospodarstwie środków chwastobójczych, wykazujących taki sam sposób działania, może doprowadzić do niepożądanego zjawiska uodpornienia się chwastów. Zestawienie w tabelach herbicydów, które mogą być stosowane w uprawie żyta i pszenżyta ozimego, pozwoli określić poszczególne mechanizmy działania. Rolnicy posługują się często nieświadomie, mimo stosowania różnych herbicydów, preparatami o takim samym mechanizmie działania. Zdarza się również, że zastosowano związki działające tak samo nawet wtedy, gdy do zabiegów wykorzystano mieszaniny fabryczne i robione w zbiorniku tuż przed zabiegiem. Załączona tabela pozwoli uniknąć popełniania takich błędów, wynikających z braku odpowiednich danych.

Normalna jesień

Powtórki z ciepłej jesieni w ubiegłym roku nie było. Wykonywanie późnych jesiennych zabiegów było niemożliwe z powodu dość znacznej obniżki temperatury. Nawet w niektórych wypadkach nagłe oziębienie po zabiegu mogło spowodować niepełną skuteczność zastosowanych herbicydów. Z tego powodu wiosną na polach będą bardzo różne sytuacje: od upraw wolnych od chwastów lub słabo zachwaszczonych, w wypadku terminowego wykonania zabiegów jesiennych, przez pola o różnej liczbie chwastów z powodu wykonania zbyt późnych zabiegów, złego doboru herbicydów lub wykonania zabiegów nieprecyzyjnych, aż do stanowisk w pełni zachwaszczonych, na których pierwszy zabieg zaplanowano wykonać wiosną. W dwóch pierwszych wypadkach po podjęciu decyzji o zabiegu korygującym warto sprawdzić, herbicydem o jakim mechanizmie działania wykonano pierwszy oprysk? Po ustaleniu składu botanicznego chwastów na polu, jeżeli jest to możliwe, lepiej wykonać zabieg preparatem działającym inaczej.

Regulatory

Wiosną w uprawie żyta i pszenżyta, podobnie jak w wypadku pozostałych zbóż, dominuje stosowanie środków o pięciu mechanizmach działania. Wśród regulatorów wzrostu dominują herbicydy zawierające 2,4-D, MCPA, dichloroprop, mekoprop, będące pochodnymi fenoksykwasów, głównie reprezentowane przez Aminopieliki i Chwastoksy krajowej produkcji. Pierwsze dwie substancje aktywne przeznaczone są przede wszystkim do zwalczania chwastów kapustowatych, w tym także samosiewów rzepaku. Zawierające MCPA bardzo skutecznie zwalczają maki. Dodatek pozostałych substancji aktywnych poszerza zakres zwalczanych chwastów, np. o przytulię czepną czy rumiany i rumianki, niszczone zwłaszcza przez dichloroprop.