W początkowym okresie rozwoju naci ziemniaczanej bardzo istotną role odgrywają środki profilaktyczne, długo chroniące tkanki roślin.  Gdyby presja ze strony zarazy okazała się wysoka to już w tym początkowym okresie ochrony nie należy zapominać o możliwości, a niekiedy nawet i konieczności, wprowadzania substancji interwencyjnych. Powszechnie stosowana w praktyce wczesnych zabiegów ochrona oparta na mankozebie wykazuje przede wszystkim działanie profilaktyczne i w warunkach wysokiej presji może okazać się nie wystarczająca. W takiej sytuacji pewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie fungicydu Kunshi 625 WG. Fungicyd zawiera dwie substancje aktywne: fluazynam i cymoksanil. Fluazynam jest znany ze swojego działania profilaktycznego ponieważ skutecznie niszczy zarodniki pływkowe. Tymczasem cymoksanil to bardzo silny środek wgłębny o działaniu leczniczym, który wspomaga profilaktyczne działanie fluazynamu w warunkach zwiększonej presji choroby. Kunshi 625 WG, w dawce 0,4-0,5 kg/ha można stosować do 8 zabiegów w sezonie i tym samym stanowi produkt, na którym warto bezpiecznie opierać program skutecznej ochrony fungicydowej. Jego stosowanie ogranicza również rozwój alternariozy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej.

W dalszej części wegetacji, już w okresie intensywnego wzrostu naci, kiedy szybki przyrost nowych tkanek stwarza duże ryzyko infekcji, wymagania stosowania substancji o charakterze interwencyjnym są zdecydowanie większe. Tym samym produktem, bardzo dobrze radzącym sobie w okresie silnych przyrostów jest Valis M w skład, którego wchodzi walifenalat i mankozeb. Walifenalat bardzo szybko zahamowuje rozwój grzybni w tkankach i jednocześnie, dzięki swoim właściwościom translaminarnym, przenika na dolną powierzchnię liści niszcząc struktury reprodukcyjne grzyba. Uniemożliwia to dalszą infekcję kolejnych roślin na plantacji. Po zabiegu  walifenalat bardzo szybko reaguje z woskiem roślinnym i jest wchłaniany do tkanek liści. Jednocześnie utrzymując się na powierzchni liści tworzy rezerwuar substancji aktywnej przez co wykazuje dobrą ochronę przed zmywaniem przez deszcz. Długa obecność substancji aktywnej na powierzchni liści systematycznie uzupełnia niedobory walifenalatu w roślinie, przez co okres ochrony wydłuża się nawet do 10 dni. Valis M w dawce 2,0 – 2,5 kg/ha możemy stosować do 3 razy w sezonie.