Z uwagi na stale rosnącą skalę zjawiska wprowadzania do obrotu preparatów z nielegalnych źródeł nie tylko w uprawach rolniczych, ale także i sadowniczych, należy zwracać szczególną uwagę nie jedynie na samą ofertę cenową, ale też na system dystrybucji i zasady sprzedaży oferowanych preparatów chemicznych, służących ochronie roślin. Producenci rolni powinni zachować niezwykłą ostrożność przy wyborze i kupnie preparatu.:
- nie powinni kupować pestycydów i innych środków produkcji od przygodnych sprzedawców,
- mieć ograniczone zaufanie do „ofert specjalnych",
- sprawdzać uprawnienia oferenta sprzedaży internetowej,
- sprawdzać zabezpieczenia i oznakowania stosowane przez producenta,
- kupując produkt powinni żądać faktury, która jest podstawą przy wnoszeniu reklamacji,
- dokonywać zakupów w hurtowniach i sklepach, które posiadają stosowne zezwolenia i które oferują odebranie pustego opakowania po zużytym preparacie,
- stosować pestycydy w opakowaniach z trwale przymocowaną etykietą - instrukcją stosowania w polskim języku,
- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności produktu, skontaktować się z Inspektorem Ochrony Roślin.


Co powinno budzić podejrzenia w przypadku opakowań środków ochrony roślin?
- etykieta w obcym języku,
- brak numeru partii i daty produkcji,
- niechlujnie naklejona etykieta,
- błędy literowe na etykiecie,
- etykieta słabej jakości, np.: rozmazana, zamazana, nieostry druk,
- naruszony pierścień nakrętki,
- naruszona aluminiowa folia pod nakrętką (w przypadku niektórych produktów),
- pojemniki wykonane ze słabej jakości materiału np.: łatwo odkształcające się,
- uszkodzone pojemniki, np.: posiadające dodatkowe otwory,
- wszelkie zastrzeżenia co do jakości produktu: barwy, zapachu efektu stosowania,
- informacje na kartonie zbiorczym niezgodne z informacjami na opakowaniu jednostkowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!