Wczesna wiosna, kiedy zboża ozime wykształciły już 2-6 liści, od początku do końca fazy krzewienia BBCH 21-29 to dobry czas by rozpocząć ochronę zbóż przed chwastami czyli niepożądaną konkurencją w dostępie do wody, substancji odżywczych i światła. To najlepsza pora, żeby zastosować Premier – nowy środek chwastobójczy.

Od bieżącego roku dostępne są na krajowym rynku ochrony zbóż nowe herbicydy tworzące całą grupę produktów Premier opartych na MCPA oraz dikambie, substancjach czynnych należących do najstarszej grupy związków chwastobójczych – fenoksykwasów i pochodnych kwasu benzoesowego, będących regulatorami wzrostu. Podstawową cechą herbicydów opartych na MCPA i dikambie jest pełna selektywność w stosunku do gatunków roślin jednoliściennych, stąd ich najszersze zastosowanie właśnie w uprawie zbóż. Nie niszcząc zboża, bardzo skutecznie zwalczają wiele uciążliwych chwastów dwuliściennych. Jednocześnie na herbicydy z grupy PREMIERA chwasty najsłabiej się uodparniają.

Objawy działania po zastosowaniu produktów Premier są charakterystyczne. Jest to skręcanie się blaszek liściowych, ogonków, a nawet łodyg. Efekt chwastobójczy widoczny jest po kilku godzinach,
a całkowite zamieranie następuje po upływie od 7 dni do 4 tygodni w przypadku chwastów starszych i odpornych. Efekt chwastobójczy Premiera, uzyskiwany na zasadzie zbliżonej do intensywnego działania naturalnych auksyn, czyni ten herbicyd bezpiecznym dla środowiska. Środek rozkłada się w glebie w ciągu 5-6 dni. Nie stwarza zagrożenia dla upraw następczych i przesiewów.

Premier 300 SL, Premier 500 SL oraz Premier 750 SL bardzo skutecznie niszczą chwasty kapustowate, maki, bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, samosiewy rzepaku. Dzięki gotowej mieszaninie dwóch składników aktywnych – MCPA i dikamby – Premier 750 SL działa na szerszy zakres zwalczanych chwastów w zbożach. Premier 750 SL jest jeszcze bardziej skuteczny w zwalczaniu chabrów, gwiazdnicy, kapustowatych, maków, przetaczników, przytulii czepnej, rdestów, rumianowatych.