Choroba ta najbardziej groźna jest przed wschodami ziemniaków powodując redukcję ilości i wielkości bulw, co tym samym powoduje obniżenie plonu. Tak więc już dziś w wielu miejscach spotyka się niewyrównane plantacje ziemniaka, co często niestety spowodowane jest uszkodzeniami powodowanymi przez rizoktoniozę na bulwach. Bardzo często też wypadają całe rośliny, przez co obserwuje się braki w obsadzie.

W tym sezonie, oprócz infekcji z bulw, możemy się również spotkać z infekcjami rizoktoniozy z gleby.

Niebawem, najprawdopodobniej w II lub III dekadzie czerwca, należy się spodziewać pierwszych infekcji zarazy ziemniaka i coraz bardziej powszechnej alternariozy.

Dlatego też zachęcamy do częstej lustracji plantacji oraz do korzystania z szeroko dostępnej sygnalizacji.

Polecam całą gamę dostępnych produktów na choroby ziemaniaka: Acrobat® MZ 69 WG, Cabrio® Duo 112 ECOrvego® 525 SC czy też Polyram® 70 WG.

Na szczególną uwagé zasługuje preparat Cabrio® Duo 112 EC, ze względu na swoją wysoką skuteczność przeciwko zarazie ziemniaka i bardzo wysoką (najlepszą w swojej klasie) skuteczność przeciwko alternariozie (a.solani i a.alternata).

 Biorąc pod uwagę niewysoki koszt zabiegu, proponuję zastosować go 2 razy w sezonie.

Pierwszy zabieg na początku kwitnienia, zaś drugi w dalszej kolejności naprzemiennie z innymi produktami. Skuteczność tego produktu, szczególnie przeciwko alternariozie, obrazują fotografie z doświadczeń przeprowadzonych w IHAR Bonin w 2016 roku.

Dzięki swej formulacji Cabrio® Duo jest bardzo odporny na zmywanie. Dodatkowo F 500® (piraklostrobina) łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając większą wydajność plonowania (roślina wolniej się starzeje i wzmagają się reakcje obronne np. na wirusy). Dzięki czemu produkt ten znalazł się w grupie produktów AgCelence®.

Pozostałe produkty również pasują do programów ochrony i warto o nich pamiętać. Jednakże niezwykle istotne jest aby właściwie dobierać preparaty do panujących warunków.

Ze względu na biegnący czas i możliwe braki w dostępności produktu już teraz warto pomyśleć o zabiegach i już zamówić u swojego dostawcy Cabrio® Duo 112 EC na dwa zabiegi.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!