Rolnicy ciągle szukają nowych rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów produkcji. W uprawie zbóż jarych od lat nie są rejestrowane nowe herbicydy. To wpływa na małe zainteresowanie opracowywaniem nowych metod i sposobów odchwaszczania tej grupy roślin. Odchwaszczanie zbóż jarych charakteryzuje się brakiem herbicydów o działaniu doglebowym (wyjątek to Avadex BW 480 EC do zwalczania owsa głuchego) i stosunkowo małą liczbą zarejestrowanych mieszanin herbicydowych. Odchwaszczając zboża jare, trudno jest o oszczędności, co nie oznacza jednak, że należy ponosić bezsensowne koszty. W tym celu wystarczy precyzyjne, staranne i przemyślane prowadzenie zabiegów chwastobójczych. W poprzednich programach ochrony zbóż ozimych przed chwastami został szeroko opisany jeden z takich czynników. Dotyczył on umiejętnego stosowania herbicydów, pozwalającego na uniknięcie negatywnego zjawiska, jakim jest uodparnianie się chwastów. Program ochrony zbóż jarych opiera się na stosowaniu takich samych herbicydów, jak do ochrony zbóż ozimych, jest ich jedynie mniej. Stąd opisane zasady odchwaszczania ozimin są pod tym względem takie same dla zbóż jarych.

Zboża jare są odchwaszczane herbicydami o działaniu nalistnym. Zastosowane środki wnikają do rośliny przez liście i najmłodsze (nie zdrewniałe) części łodygi. W wypadku młodych chwastów proces wnikania substancji aktywnej odbywa się na całej powierzchni roślin. Im szybciej i bardziej intensywnie się to odbywa, tym efekt chwastobójczy zastosowanego preparatu jest lepszy.

By skuteczność była jak najwyższa, należy stworzyć i wykorzystać jak najlepiej panujące warunki. Jednym z czynników wpływających na wnikanie substancji aktywnej jest czas. Po naniesieniu cieczy opryskowej na zwalczaną roślinę należy stworzyć takie warunki, aby ze zwilżonego liścia jak największa część substancji aktywnej wniknęła do rośliny. Proces ten może przerwać deszcz powodujący jej zmycie. Stosując środki nalistne, należy zdecydowanie unikać takich warunków pogodowych, podczas których krótko po zabiegu można się spodziewać opadów. W zamieszczonej tabeli oprócz terminów i dawek preparatów podano dane informujące ile godzin po zabiegu opad deszczu już nie ma wpływu na zmycie naniesionej cieczy użytkowej. Okres ten w zależności od preparatu waha się od jednej do ośmiu godzin. Niektórzy producenci informują jedynie, że zabiegu nie należy wykonywać przed spodziewanym deszczem (Psd) lub że opad deszczu może spowodować zmniejszenie skuteczności chwastobójczej. Inni w ogóle nie podają żadnej informacji na ten temat. W takich wypadkach najlepiej jest wykonywać zabiegi podczas pewnej pogody przyjmując, że przez najbliższe osiem godzin nie będzie opadów.