W momencie, kiedy rzepak wytworzy 4-8 liści, jest już narażony na porażenie przez groźne patogeny wywołujące choroby. Zlekceważenie ich pojawienia się we wczesnych fazach rozwojowych jest następstwem dużych strat w plonie. W okresie jesiennym na plantacji rzepaku mogą wystąpić następujące choroby: sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria spp. st. kon. Phoma lingam), czerń krzyżowych (Alternaria spp.), szara pleśń (Botryotinia fuckeliana st. kon. Botrytis cinera) czy cylindrosporioza (Pyrenopeziza brassicae st. kon. Cylindrosporium concentricum). W okresie wschodów wiele patogenów może być przyczyną zgorzeli siewek lub zahamowania rozwoju roślin (np. Pythium debaryanum, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria spp. i Peronospora parasitica - sprawca mączniaka rzekomego). Powszechne nasilenie pojawienia się chorób związane jest z rosnącym udziałem rzepaku w strukturze zasiewów. Bardzo często roślina ta traktowana jest jako przerywnik dla pszenicy uprawianej po sobie i wysiewana po sobie średnio co 2-3 lata. Ta krótka przerwa między uprawami rzepaku na tym samym polu jest bezpośrednią przyczyną wzrostu nasilenia grzybów chorobotwórczych. Straty wywołane tymi agrofagami szacowane są na poziomie 15-25 proc.

Na rozwój patogenów, a zatem i ich nasilenie duży wpływ wywiera też przebieg pogody. Zagrożenie ze strony sprawców chorób istotnie zwiększa się bowiem w okresach z podwyższoną wilgotnością, jak również wyższą temperaturą powietrza. Tegoroczna ciepła i sucha jesień nie sprzyja rozwojowi grzybów. Natomiast przy pierwszych nadarzających się opadach deszczu ta sytuacja może ulec zmianie, prowadząc do rozwoju grzybów patogenicznych.

Nasilenie obecności sprawców chorób powoduje, że w wielu przypadkach pojawia się konieczność stosowania ochrony przy użyciu fungicydów. Można w ten sposób ograniczyć występowanie ważnych gospodarczo chorób. Zmniejszenie szans na pojawienie się np. suchej zgnilizny kapustnych można rozpocząć wybierając odmianę tolerancyjną na tę chorobę. Nie mniej jednak sam wysiew takich odmian nie gwarantuje ochrony roślin, dlatego też nie należy wykluczać zastosowania środków ochrony roślin. W celu zapewnienia stabilnych, wysokich i dobrej jakości plonów oraz prawidłowego przezimowania, rzepak ozimy należy chronić już we wczesnych fazach rozwojowych.

FUNGICYDY STOSOWANE JESIENIĄ