W Polsce zboża uprawiane są na ponad 70 proc. powierzchni gruntów ozimych, co często powoduje duże problemy z ochroną roślin przed agrofagami. Postęp techniczny w rolnictwie, zmiany klimatyczne, powszechnie stosowane środki ochrony roślin, zmiana zarówno struktury zasiewów, jak i technologii uprawy, a wreszcie wprowadzenie monokultur zbożowych powodują coraz większe zagrożenie tych upraw szkodnikami.

Jesienią największe zagrożenie dla plantacji zbóż stanowią: rolnice, łokaś garbatek, ploniarka zbożówka, lenie, śmietka ozimówka i mszyce, jako wektory chorób wirusowych.

Łokaś garbatek

Chrząszcz wielkości do 15 mm, o wałkowatym ciele barwy brązowo-czarnej z jasną stroną brzuszną. Czułki i odnóża zabarwione na rudobrązowo. Larwa jasno-żółta z ciemną częścią głowową i dużymi czarnymi płytkami grzbietowymi, spłaszczona, nie przekracza 3 cm długości, zaopatrzona w trzy pary odnóży tułowiowych, dwie tępe przysadki odwłokowe, silnie rozwinięte narządy gębowe, 6 oczek i krótkie 4-członowe czułki, zimuje w glebie na głębokości 30-40 mm. Po przezimowaniu w glebie larwy łokasia garbatka zaczynają żer na zbożach ozimych i trawach, następnie na zbożach jarych. Liście są uszkadzane nie wskutek zjadania, lecz poprzez żucie i wysysanie. Objawy żerowania larw łokasia to rośliny o postrzępionych lub przeżartych liściach i połamanych źdźbłach. Rośliny uszkodzone giną lub wytwarzają nadmierną ilość źdźbeł bocznych, nie zawsze wydających kłosy, na polach powstają "łysiny". W lipcu i sierpniu samice składają do gleby białe, wielkości ziarna prosa jaja, po około dwóch tygodniach wylęgają się larwy.

Największe straty powodują larwy żerujące jesienią i wiosną. Jesienią larwy objadają kiełkujące zboże aż po powierzchnię gleby. Przy młodych pędach uszkadzana jest przede wszystkim podstawa liścia, tak, że zewnętrzna część blaszki więdnie i obumiera. Do podobnych szkód dochodzi przez zahamowanie kiełkowania wskutek działania herbicydów, zaatakowania przez mączniaka prawdziwego lub pchełkę zbożową.

Podczas masowego występowania szkodnika może dojść do całkowitego zniszczenia roślin.

Zaleca się niszczenie chwastów jednoliściennych, zabiegi agrotechniczne także zmniejszają masowy pojaw szkodników. Do zwalczania łokasia garbatka nie ma aktualnie zarejestrowanych insektycydów. Stosując insektycydy do zwalczania ploniarki zbożówki, można ograniczyć populację łokasia garbatka.