Na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej dochodzi do przypadków, że część rozwiązań herbicydowych nie radzi sobie z wysoką presją miotły zbożowej czy innych chwastów. Problemy takie jak susza w okresie zabiegów, osłabiona konkurencja rośliny uprawnej wywołana słabszym wzrostem lub mniejszą obsadą, niemożliwość zastosowania herbicydów w optymalnym terminie czy wreszcie skuteczność niektórych preparatów i ich niewłaściwy dobór, wpływają na przegraną walkę z chwastami. Decydując się tylko na zabieg wiosenny trzeba pogodzić się z faktem większego ryzyka zastosowania preparatu w niekorzystnych warunkach jak również ograniczonego doboru preparatów.

Porównując rolnictwo naszych sąsiadów zza zachodniej granicy trzeba przyznać, że mamy trochę inną sytuację. To, z czym my zaczynamy się borykać, dotknęło kraje Europy zachodniej już dużo wcześniej. Rolnicy na zachód od Odry na zwalczanie chwastów muszą przeznaczyć często nie mniej niż 125-150 Euro na hektar. Pięćset czy sześćset złotych na hektar nie mieści się nawet w naszej wyobraźni. Warto jednak, przyjrzeć się już teraz i skorygować popełniane błędy w technologii produkcji, by nie doprowadzić do sytuacji, której nie udało się uniknąć na Zachodzie.

Przede wszystkim w celu utrzymania chwastów "w ryzach" nie wolno dopuścić do ich namnażania i powstania trudnego do opanowania banku nasion chwastów w glebie. Wysoki współczynnik rozmnażania chwastów, na przykład miotły zbożowej (2500 nasion wytworzone z jednego skiełkowanego nasiona) powoduje, że nawet niegroźnie wyglądające pojawianie się kilku wiech tego gatunku na metrze kwadratowym może za kilka lat skutkować kompensacją, czyli masowym pojawieniem się tego chwastu na polach. Oczekiwanie, że wiosenne zabiegi rozwiążą nam problem do końca, może okazać się ryzykowne, gdy po ruszeniu wegetacji warunki pogodowe i kondycja roślin będą ograniczały skuteczność chwastobójczą herbicydów. By uzyskać najlepsze efekty, chwasty wschodzące jesienią takie jak miotła, należy zwalczyć zaraz po ich wschodach przy użyciu produktu o najwyższej skuteczności.