Oceniając te plantacje jęczmienia Hyvido większość roślin posiada od 6 do 8 pędów i nie wykazuje objawów uszkodzeń mrozowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ilość dni wegetacyjnych skróciła się o około 30 dni oraz spodziewane jest nagłe przyspieszenie wegetacji ze względu na wzrost temperatur, przed rolnikami stoi kilka ważnych zadań do wykonania. Przede wszystkim należy pamiętać o prawidłowej ocenie stanu plantacji i jak najszybszym zastosowaniu nawożenia azotowego zgodnie zaleceniami Syngenta. Nie zapominamy oczywiście o zastosowaniu siarki - 1 kg czystego składnika na 15 - 20 kg azotu (czystego składnika).

Faktem jest, że pobudzone do wzrostu, poprzez nawożenie azotowe rośliny jęczmienia hybrydowego szybko budują masę i plon. Dlatego też, koniecznym jest zastosowanie w odpowiedniej fazie wzrostu rośliny regulatora MODDUS 250 EC. Nie zapominajmy, że ciężkie, 6 rzędowe kłosy jęczmienia Hyvido wymagają utrzymania aż do żniw. Rozwiązaniem problemu wylegania jest właściwa aplikacja preparatu Moddus w dawce 0,5 litra/ha - 0,6 litra/ha, w fazie od pierwszego kolanka do czwartego kolanka, który pozwoli nie tylko obniżyć wysokość roślin, ale także spowoduje, że źdźbła będą grubsze i zdecydowanie bardziej wytrzymałe na obciążenie wysokim plonem. Zgodnie z programem ochrony jęczmienia hybrydowego, w zależności od stanu plantacji, należy zastosować dodatkowy zabieg regulatorem wzrostu w celu utrzymania ponadprzeciętnego plonu. Jednocześnie bardzo istotne jest obserwowanie łanu, aby niezawodnie ochronić plantację przed chorobami grzybowymi. Naszym sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu TILT TURBO 575 EC w dawce 1 litr na hektar w fazie strzelania w źdźbło. Natomiast w kolejnej fazie rozwoju rośliny tj. w fazie rozwoju kłosa w pochwie liściowej i kłoszenia należy zastosować mieszaninę produktu OLYPMUS 480 CS w dawce 1,5 - 1,8 z preparatem MENARA 410 EC w dawce 0,4l/ha.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony www.jeczmienhybrydowy.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!