HERBICYDY

Chwasty dwuliścienne (głównie przetaczniki, rdesty) w różnych fazach rozwojowych oraz niektóre młode jednoliścienne (w nawiasach dawki preparatów w kg lub litrach na hektar):

  • podczas spoczynku wegetacyjnego rzepaku na polach bez okrywy śnieżnej Kerb 50 WP (1-1,5) i Kerb 500 SC (1-1,5).
  • wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: Kerb 50 WP (1-1,5), Kerb 500 SC (1-1,5).
Chwasty dwuliścienne (głównie chaber, maruna, ostrożeń, przetaczniki, rdesty, rumianki, rumiany) w różnych fazach rozwojowych oraz niektóre młode jednoliścienne:
  • wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: Kerb 50 WP (1) + Lontrel 300 SL (0,3-0,4), Kerb 500 SC (1) + Lontrel 300 SL (0,3-0,4).
Chwasty dwuliścienne (głównie chaber, maruna, ostrożeń, przetaczniki, rdesty, rumianki, rumiany) w fazie wykształconej rozety:
  • wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: Cresopur 225 SL (3), Cliophar 300 SL (0,3-0,4), Faworyt 300 SL (0,3-0,4), Lontrel 300 SL (0,3-0,4), Cresopur 225 SL (2) + Lontrel 300 SL (0,3-0,4).
Chwasty dwuliścienne (chaber, maruna, ostrożeń, rumianki, rumiany w fazie wykształconej rozety, natomiast przytulia do 8 cm wysokości):
  • wiosną, po ruszeniu wegetacji, do fazy wytworzenia pąków kwiatowych: Galera 334 SL (0,35).
Jednoroczne chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w fazie 2-4 liści (na chwasty starsze trzeba stosować większe z zalecanych dawek lub jeśli to możliwe łącznie z adiuwantami):
  • wiosną, po ruszeniu wegetacji, nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy: Agil 100 EC (0,5-0,8), Focus Ultra 100 EC (1-1,5), Fusilade Forte 150 EC (0,5-1), Gallant Plus 104 EC (0,5), Leopard 05 EC (1-1,5), Pantera 040 EC (1-1,5), Perenal 104 EC (0,5), Select 240 EC (0,4) + Adbios 80 SL (1,5) lub Atpolan 80 EC (1,5) lub Olbras 88 EC (1,5), Select Super 120 EC (0,8), Targa Super 0,5 EC (1-1,5).
Perz właściwy w fazie 4-5 liści (równocześnie zwalczane są jednoroczne chwasty jednoliścienne):
  • wiosną, w fazie 4-5 liści perzu: Agil 100 EC (1,25-1,5), Focus Ultra 100 EC (3-4), Fusilade Forte 150 EC (2-2,5), Gallant Plus 104 EC (1-1,25), Leopard 05 EC (2-3), Pantera 040 EC (2-3), Perenal 104 EC (1-1,25), Targa Super 0,5 EC (2-3).
Chwasty dwuliścienne i jednoroczne jednoliścienne:
  • wiosną, w momencie ruszania wegetacji: Lontrel 300 SL (0,3-0,4) + Perenal 104 EC (0,5).