Do najważniejszych jesiennych czynników w uprawie rzepaku zaliczamy:

  • odpowiednie warunki termiczne - o tempie wzrostu decyduje suma temperatur efektywnych fizjologicznie, łan rzepaku osiąga optymalny stan rozwoju akumulując 550OC
  • dostępność składników pokarmowych zarówno makroelementów jak i kluczowych dla rzepaku mikroelementów
  • dostępność wody - w naszych warunkach klimatycznych pojawiają się często niedobory wody w momencie kiełkowania lub w okresie jesiennego budowania rozety i systemu korzeniowego
Niestety uprawa roślin w dużej mierze uzależniona jest od warunków pogodowych. Nie na wszystkie zdarzenia w okresie wegetacji mamy wpływ. Dlatego podejmując działania powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwości dla najwyższego wykorzystania potencjału plonowania materiału siewnego.

Na warunki termiczne i akumulację temperatur efektywnych fizjologicznie nie mamy wpływu. Możemy jednak mieć wpływ na zbudowanie silnego systemu korzeniowego oraz skuteczne dostarczenie składników pokarmowych.

Budowanie systemu korzeniowego rzepaku

Właściwie zbudowany system korzeniowy przed wejściem roślin w okres spoczynku zimowego powinien mieć ok 60 cm długości i rozetę składającą się z 8-12 liści (odpowiada to związaniu od 5 do 10 rozgałęzień bocznych). W przypadku uprawy rzepaku w szerokie rzędy efekt ten możemy osiągnąć stosując ultrazlokalizowane nawożenie startowe. Polega ono na dostarczeniu azotu, fosforu i siarki w bezpośrednie sąsiedztwo nasion. Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem jest startowy nawóz mikrogranulowany Microstar PZ.

Budowanie systemu korzeniowego to podniesienie sprawności gleby. Dotyczy to przede wszystkim podniesienia aktywności biologicznej i utrzymania bioróżnorodności gleby. Aktywność biologiczna decyduje o szybkości i efektywności pobierania składników pokarmowych. Liczebność szczepów bakterii transformujących składniki do form przyswajalnych zależy od dostępności tlenu w glebie.

Powietrze w glebie dociera tam, gdzie mamy właściwą strukturę gleby. Niezbędne agregaty glebowe, którym zawdzięczamy cyrkulację powietrza tworzy próchnica połączona za pomocą jonów wapnia z częściami ilastymi gleby.