Wysokie temperatury powietrza, występujące opady deszczu i utrzymująca się wilgotność stwarzają dogodne warunki do rozwoju i szybkiego rozprzestrzeniani się chwościka buraka.

Plantacje buraków, które zbierane będą pod koniec września lub później wymagają kontroli pod kątem obecności choroby. W plantacjach przeznaczonych na późny zbiór, w których stosowano już zabieg ochronny przeciwko chwościkowi może okazać się, że konieczna jest kolejna aplikacja fungicydu. Na takich polach stwierdzenie plamek u 45 proc. roślin jest wskazaniem do kolejnego zastosowania fungicydu.

W obecnie dogodnych dla rozwoju choroby warunkach, chwościk buraka w większej intensywności wystąpi szczególnie na polach z monokulturą buraka cukrowego i plantacjach z odmianami o niskiej tolerancji na chwościka. Szybki postęp w rozwoju choroby uwidacznia się też na plantacjach, na których buraki cukrowe uprawiane są częściej niż co 4 lata.

Dobierając preparat do ochrony, uwzględnić trzeba wcześniej stosowane substancje czynne i nie powielać aplikacji środka z tą samą substancją. Przykładowo zastosować można gotowe mieszaniny fabryczne substancji czynnych w preparatach:

  • Armure - propikonazol, difenokonazol;
  • Duett Star 334 SE, Tango Star 334 SL - fenpropimorf, epoksykonazol;
  • Optan 183 SE - piraklostrobina, epoksykonazol;
  • Moderator 303 SE - tetrakonazol, tofanat metylowy;
  • Spyrale 475 EC p- penpropatryna, difenokonazol.
Podobał się artykuł? Podziel się!