Mowa tu o herbicydzie Butisan Star Max 500 SE, który jest następcą Butisanu Star ma zmienioną formulację (SE) i zawiera metazachlor, chinomerak, dimetanamid-P.

Zarówno metazachlor jak i dimetenamid-P - należą do tej samej grupy chemicznej wg HRAC - K3. Mechanizm działania obu substancji aktywnych polega na hamowaniu syntezy kwasów tłuszczowych. Efektem tego jest zahamowanie podziału komórek i różnicowania tkanek kiełkujących chwastów. Jednak dimetenamid-P i metazachlor pobierane są w różnych miejscach. Metazachlor głównie przez korzenie a dimetanamid-P przez część podliścieniową, kiełkujące pędy oraz korzenie.

Trzecia substancja aktywna - Chinomerak należy do grupy O wg HRAC. Substancja pobierana jest przez części nadziemnie i podziemne chwastów (liście, korzenie)

Dzięki temu Butisan Star Max wykazuje dłuższe działanie i mniejszą wrażliwość na warunki wilgotnościowe w glebie. Finalnie przekłada się to na wyższą skuteczność i szersze spektrum zwalczanych chwastów.

Co oznacza Kombi-Efekt ?

Dimetanamid-P oraz metazachlor różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnych w roślinie oraz mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, podczas gdy dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych jak i głębszych warstwach gleby. Butisan Star Max jest lepiej wiązany w profilu glebowym i wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie (w porównaniu do produktów opartych o metazachlor).

Wykorzystanie substancji o różnym mechanizmie działania w obrębie jednego gotowego preparatu z jednej strony zapobiega powstawaniu odporności, a z drugiej strony zwiększa możliwości preparatu.:

  • Elastyczność w doborze terminu ( Butisan Star Max aż trzy możliwe terminy)
  • Skuteczność ( zwalczanie chwastów rumianowatych, przytulii, tobołków, maków, bodziszków)
Podobał się artykuł? Podziel się!