Pojęcie Kombi-Efekt pojawiło się w Polsce dwa lata temu, natomiast na zachodzie Europy jest znane od wielu lat i łączone tam z takimi produktami jak Springbok, Butisan Gold. W przypadku naszego kraju jest to Butisan Star Max 500 SE zawierający metazachlor, chinomerak, dimetanamid-P.

Zarówno metazachlor jak i dimetenamid-P - należą do tej samej grupy chemicznej wg HRAC - K3. Mechanizm działania obu substancji aktywnych jest bardzo podobny. Jednak dimetenamid-P i metazachlor pobierane są w różnych miejscach. Metazachlor głównie przez korzenie a dimetanamid-P przez część podliścieniową, kiełkujące pędy oraz korzenie.

Trzecia substancja aktywna - Chinomerak należy do grupy O wg HRAC. Substancja pobierana jest przez części nadziemnie i podziemne chwastów (liście, korzenie)

Dzięki temu, że Butisan Star Max pobierany jest przez różne części chwastów, a także dlatego, że zawarte w nim substancje aktywne należą do różnych grup - produkt wykazuje dłuższe działanie i mniejszą wrażliwość na warunki wilgotnościowe w glebie. Finalnie przekłada się to na wyższą i szersze spektrum zwalczanych chwastów.

Co oznacza Kombi-Efekt ?

Dimetanamid-P oraz metazachlor różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnych w roślinie oraz mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, podczas gdy dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych jak i głębszych warstwach gleby. Butisan Star Max jest lepiej wiązany w profilu glebowym i wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie (w porównaniu do produktów opartych o metazachlor).

Wykorzystanie substancji o różnym mechanizmie działania w obrębie jednego gotowego preparatu z jednej strony zapobiega powstawaniu odporności, a z drugiej strony zwiększa możliwości preparatu.:

• Elastyczność w doborze terminu ( Butisan Star Max aż trzy możliwe terminy)

• Skuteczność ( zwalczanie chwastów rumianowatych, przytulii, tobołków, maków, bodziszków)

Podobał się artykuł? Podziel się!