Zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które konkretnie preparaty zostaną wycofane z naszego rynku po wejściu tych przepisów. Okazuje się, że resort wszczął postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń na dopuszczenie do obrotu 21 preparatów zawierających wspomniane substancje.

- Potwierdzam, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszczęło z urzędu na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, postępowania w sprawie cofnięcia 21 zezwoleń dla dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie te substancje czynne - poinformował nas Dariusz Mamiński - radca ministra z Biura Prasowego MRiRW.

Jak dodał, zgodnie z rejestrem środków ochrony roślin, dostępnym na stronie internetowej ministerstwa następujące środki ochrony roślin zawierające substancje czynne imidachlopryd, tiametoksam oraz chlotianidyna są w chwili obecnej dopuszczone do obrotu na mocy ważnego zezwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa:

Actara 25 WG, Apacz 50 WG, Astep 225 FS, Chinook 200 FS, Chinook Blue 200 FS, Confidor 200 SL, Cruiser 70 WS, Cruiser OSR 322 FS, Eforia 065 ZC, Imidor 200 SL, Janus 180 FS, Kogan 200 SL, Kohinor 200 SL, Modesto 480 FS, Montur Forte 230 FS, Mundus 380 FS, Nuprid 200 SC, Nuprid 600 FS, Nuprid Max 222 FS, Prestige Forte 370 FS, Provado Combi PIN 2,5 PR.

Jednak jak się to ma do faktu, iż Komisja Europejska zaproponowała wycofanie preparatów w takich uprawach jak: kukurydza, rzepak, słonecznik i bawełna, ale również pszenica i jęczmień jary. Zakaz nie dotyczyłby buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych.

Na liście przedstawionej przez Ministerstwo Rolnictwa znajdują się też nalistne preparaty do ochrony ziemniaka. A producent środka np. Apacz 50 WG poinformował, że w oparciu o rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. preparat Apacz 50 WG może być stosowany zgodnie z dotychczasową rejestracją. Rejestracja środka jest utrzymana bez zmian tj.: w ziemniakach, roślina zaklasyfikowana jako nieatrakcyjna dla pszczół; w jabłoni i gruszy, gdyż termin stosowania wypada po okresie kwitnienia; w uprawach szklarniowych, gdyż zakres stosowania środka i terminy stosowania są zgodne z nowym rozporządzeniem i nie stwarzają zagrożenia dla pszczół.