Każdy program dotyczący odchwaszczania jest zestawieniem herbicydów selektywnych dla danej uprawy, uzupełniony terminami stosowania, wysokością dawek i ewentualnie zakresem zwalczanych chwastów. To rzeczywiście podstawa, jednak wiele programów przedstawianych najczęściej w formie tabeli posiada kolumnę „uwagi” lub zaopatrzone są w mniejszy lub większy komentarz. Czy te dodatki są potrzebne? Chyba jednak tak. Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy jest tak ważne.

Kukurydza należy do jednych z najpóźniej sianych roślin, spośród wszystkich krajowych roślin uprawnych. Późny termin to zaleta. Umożliwia spokojne, bez pośpiechu, przygotowywanie stanowiska w momencie, gdy znajduje się na nim stosunkowo dużo chwastów pochodzących z wydłużonego okresu wiosennego. Starannie wykonana uprawa obejmująca podstawowe prace, takie jak orka, bronowanie, kultywator przyczynia się do ich zniszczenia. Niestety, pozostałe cechy uprawy kukurydzy sprzyjają silnemu zachwaszczeniu. Do podstawowych należy: szeroka rozstawa rzędów, na ogół wynosząca 70-75 cm i rzadki w nich siew – 8 maksymalnie do 10 roślin/m2. Głębokość siewu wynosząca ok. 5 cm przyczynia się do wydłużonego okresu wschodów. Typowo pionowy wzrost, wąskiej w przekroju, nierozgałęzionej rośliny, stanowi minimalną konkurencję dla chwastów, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju. Bez względu na warunki otoczenia przez około miesiąc od siewu powierzchnia plantacji jest do dyspozycji chwastów. Pierwsze pojedyncze wschody kukurydzy nie stanowią dla nich żadnej konkurencji. Jeżeli w tym czasie nastąpi ocieplenie łącznie z opadami deszczu, to spowoduje to bardzo szybki wzrost chwastów. Jeżeli się ochłodzi i nie będzie padało, kukurydza przestanie się rozwijać, a chwasty dadzą sobie radę w trudnych warunkach. Przeprowadzone analizy czynników towarzyszących początkowemu wzrostowi kukurydzy, jakie by nie były, zawsze wskazują, że sprzyjają jej zachwaszczeniu. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, nie ma innego wyjścia, jak rozpocząć ochronę kukurydzy od doglebowych zabiegów chwastobójczych.