Zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy na przestrzeni ostatniej dekady, przyczyniają się do wzrostu zachwaszczenia kukurydzy. Dotychczas plantatorzy opierali się na systemie przedwschodowego zwalczania chwastów albo decydowali się na ich zwalczanie po wschodach kukurydzy. Obecne wiosny są chłodne i suche, co zdecydowanie przyczynia się do intensywnego wzrostu zbędnej roślinności po wschodach kukurydzy albo odwrotnie, ciepłe z nierównomiernie rozłożonymi, intensywnymi opadami deszczu. Po ustąpieniu wody obserwowane jest masowe pojawianie się chwastów - głównie ciepłolubnych. Wcześniej wykonany zabieg nalistny także nie zagwarantował uwolnienia kukurydzy od zbędnego towarzystwa.

W zaistniałej sytuacji, zarówno praktycy, naukowcy, jak i producenci środków ochrony roślin zauważają pilną potrzebę dostosowania systemu odchwaszczania kukurydzy do panujących warunków. Powoli, ale jednak wprowadzane są rozwiązania dwuzabiegowe, czyli zastosowanie herbicydu doglebowego, a następnie (jeżeli okaże się on niewystarczający) eliminacja pojawiającego się zachwaszczenia wtórnego środkiem nalistnym. Dobór preparatów musi uwzględniać wykorzystywany w gospodarstwie system uprawy gleby. Zdobywający popularność system uproszczonej uprawy gleby znacząco zmienia skład botaniczny chwastów. Dochodzi do kompensacji kilku gatunków pojawiających się w bardzo dużej ilości. W tej sytuacji błędnie podjęta decyzja dotycząca wyboru herbicydu prowadzi do niskiej skuteczności chwastobójczej oraz intensywnego rozwoju zachwaszczenia wtórnego.

Przykładem takiego systemu dwuzabiegowego jest propozycja firmy Bayer CropScience przedstawiona na styczniowej konferencji prasowej. Bazuje ona na dwóch herbicydach: Adengo i Maister Trio.

Adengo 315 SC to herbicyd doglebowy. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych: tienkarbazon metylu, oraz izoksaflutol. Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie, jak i łodygi kiełkujących chwastów.

Do powschodowego zwalczania chwastów firma proponuje swój najnowszy herbicyd Maister Power 42,5 OD. Zawiera on trzy substancje czynne: foramsulfuron, jodosulfuron (obie z grupy pochodnych sulfonylomocznika), oraz tienkarbazon metylu (z grupy izoksazoli). Środek działa głównie nalistnie, ale co ciekawe wykazuje także odglebowe działanie chwastobójcze.

Podobał się artykuł? Podziel się!