Integrowana ochrona roślin była przedmiotem konferencji pt: "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym".