Choroba ta zwana również antraknozą powodowana jest przez grzyb Aureobasidium zeae. Jej pojawienie się zawsze wywołuje obniżkę plonu o ok. 10 proc. Straty te mogą być znacznie wyższe, ponieważ drobnej plamistości kukurydzy towarzyszą zwykle choroby fuzaryjne, aktualnie dotyczy to głównie fuzariozy kolb kukurydzy.

Szkodliwość antraknozy polega przed wszystkim na silnym zmniejszeniu powierzchni asymilacyjnej, a tym samym – na ograniczaniu skali asymilacji. W konsekwencji spada masa ziarniaków w kolbach.

Objawy pojawiają się na blaszkach i pochwach liściowych oraz na liściach okrywających kolby kukurydzy (w przypadku silnego porażenia). Pierwsze objawy są widoczne w czerwcu. Początkowo na liściach pojawiają się drobne, jasne, nieco przeświecające punkciki. Następnie powstają małe plamki z czerwonobrunatną obwódką otoczoną chlorotycznym, prześwitującym pierścieniem. Plamki są okrągłe lub owalne i mają średnicę od 1 do 4mm. Ze względu na swój wygląd plamki są czasami nazywane „plamami oczkowymi”. Z czasem środkowa część plam stopniowo ciemnieje i brunatnieje oraz ulega wykruszeniu. Plamy układają się często w rzędach między nerwami liści a większe ich skupienia powstają na brzegach liści. Jeżeli plam jest dużo, to łączą się one ze sobą i w efekcie mogą pokryć znaczną część powierzchni blaszki liściowej, pochwy oraz liści okrywających. Największe nasilenie plamistości występuje w sierpniu. Powstanie plam na ok. 50 proc. powierzchni liścia prowadzi do jego przedwczesnego, całkowitego zamierania.

 

Przykładowe preparaty do zwalczania drobnej plamistości liści kukurydzy oparte o tę samą substancję czynną (azoksystrobinę).

·        Agristar 250 SC

·        Aztek 250 SC

·         Azyl 250 SC

·        Demeter 250 SC

·        Korazzo 250 SC

·        Tazer 250 SC

Stosowane w zalecanej dawce 1l/ha. Wymienione powyżej preparaty można stosować do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków (BBCH 39-87).

Podobał się artykuł? Podziel się!