CHOROBY

Głownia guzowata kukurydzy jest chorobą wywoływaną przez grzyba, który może infekować wszystkie nadziemne części kukurydzy, powodując wystąpienie lokalnych objawów chorobowych w postaci guzów, deformacji liści, pędów, kwiatostanów lub poszczególnych ziarn. Każda narośl jest wynikiem infekcji. Źródłem zakażenia są zarodniki zimujące na resztkach pożniwnych lub na ziarniakach. Porażeniu roślin sprzyja ciepła pogoda z przelotnymi deszczami. Podobnie działa intensywne nawożenie azotem i opanowanie plantacji przez szkodniki, które uszkadzając rośliny ułatwiają infekcję grzybów.

Zarodniki zdolne są do skiełkowania nawet po przejściu przez przewód pokarmowy zwierząt. Dlatego źródłem zakażenia młodych zasiewów kukurydzy może być obornik. Infekcja zachodzi łatwo tylko na młodych częściach roślin.

Zaprawy zabezpieczające przed głownią guzowatą kukurydzy to: Oxafun T 500 FS, Sarox T 500 FS, Vitavax 200 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi jest wywoływana przez zarodniki znajdujące się w glebie. Jej występowaniu sprzyja wysoka temperatura oraz uszkodzenie kukurydzy przez szkodniki. Objawia się zamieraniem korzeni, zasychaniem liści, zwisaniem kolb i gniciem łodyg.

Zaprawy zabezpieczające przed zgnilizną korzeni i zgorzel podstawy łodygi: Maxim XL 035 FS.

Zgorzel siewek jest chorobą wywoływaną przez grzyby zgorzelowe. Ich występowaniu sprzyja chłodna i wilgotna wiosna. Zgorzel objawia się brunatnymi plamami przechodzącymi z czasem w czarne smugi na korzeniach i podstawie łodygi. Zgorzel jest nie tylko przyczyną osłabienia wzrostu roślin, ale także ich wypadania i zmniejszania obsady.

Zaprawy do ochrony przed zgorzelą siewek: Maxim XL 035 FS, Oxafun T 500 FS, Sarox T 500 FS, Vitavax 200 FS, Zaprawa nasienna T zawiesinowa, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

SZKODNIKI

Drutowce (larwy sprężykowatych) podczas kiełkowania uszkadzają ziarniaki i kiełki, co powoduje więdnięcie siewek kukurydzy i ich obumieranie. Występowaniu tych szkodników sprzyja uprawa kukurydzy w pobliżu lasów, zadrzewień, krzewów oraz po trawach i wieloletnich roślinach motylkowych. Natomiast drutowce nie atakują rzepaku, grochu, lnu, gorczycy i fasoli. Uprawa tych roślin ogranicza zagrożenie ze strony drutowców. Głębokie orki i częste spulchnianie gleby także ogranicza ich występowanie.

Przeciwko drutowcom ziarno kukurydzy można zaprawiać Zaprawą Marshal 250 DS. Podczas siewu można także stosować doglebowo specjalnym siewnikiem z aplikatorem granulaty zwalczające te szkodniki: Diafuran 5 GR i Furadan 5 GR w dawce 15 kg na hektar.