Łączne stosowanie agrochemikaliów w integrowanej technologii uprawy rzepaku pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na olej napędowy o 40 proc., a nakłady robocizny o 30 proc. robocizny. Wprowadzenie do technologii uprawy mieszanin zbiornikowych ogranicza też liczbę przejazdów maszynami po polu oraz związane z tym straty spowodowane ugniataniem gleby i roślin. Ważną zaletą łącznego stosowania agrochemikaliów jest również umożliwienie szybkiego wykonania prac. Jest to szczególnie istotne w przypadku ich spiętrzenia np. na skutek niesprzyjających warunków pogody. Nie bez znaczenia jest też to, iż stosowanie niektórych połączeń odznacza się synergią działania przejawiającą się zwiększeniem skuteczności działania zarówno środków ochrony roślin, jak i wprowadzanego łącznie z nimi nawozu dolistnego. W niektórych przypadkach obserwowane jest też wydłużenie okresu ochronnego zastosowanych preparatów.

Warunki łącznego stosowania agrochemikaliów

W nowoczesnych integrowanych technologiach uprawy rzepaku łączone są ze sobą różne agrochemikalia (rys.). Przy zwalczaniu szkodników istnieje możliwość wspólnego stosowania insektycydów z nawozami do dolistnego dokarmiania roślin rzepaku. W uprawie tej najczęściej spotykane niedobory dotyczą: siarki, magnezu, cynku, boru, manganu, molibdenu i miedzi. Można je częściowo uzupełnić, stosując specjalistyczne nawozy do dolistnego dokarmiania roślin rzepaku od fazy 6 liści. Zatem dotyczy to zabiegów zarówno jesiennych, jak i wykonywanych po wznowieniu przez rośliny wegetacji wiosną.

Praktycy wykorzystują także możliwość tworzenia cieczy opryskowej z insektycydu i środka grzybobójczego. Pozwala to na jednoczesną eliminację takich szkodników, jak np. chowacze łodygowe, słodyszek rzepakowy, mszyce, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik oraz grzybów wywołujących takie choroby, jak np. sucha zgnilizna kapustnych czy zgnilizna twardzikowa.

Zabieg łącznego stosowania agrochemikaliów należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

- terminy zwalczania chorób, szkodników oraz terminy dolistnego dokarmiania roślin są ze sobą zbieżne,
- temperatura powietrza wynosi maksymalnie 20ºC,
- względna wilgotność powietrza jest powyżej 60 proc.,
- dzień jest pochmurny,
- rośliny są całkowicie osuszone z deszczu lub rosy,
- rośliny mają dobry turgor, a nasilenie występowania choroby zbliża się do wartości progu szkodliwości,
- rośliny wytwarzające woskowy nalot są już nim pokryte,
- po zabiegu nie są zapowiadane przymrozki i nie było ich bezpośrednio przed nim,
- oprysk wykonano tylko wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły.