W uprawie zbóż ważną rolę odgrywają retardanty, które hamują wzrost elongacyjny źdźbeł i zapobiegają wyleganiu. Zjawisko to związane jest z trwałym pochyleniem łanu powodującym zmniejszenie natężenia fotosyntezy, zakłócenie pobierania składników pokarmowych i wody z gleby, a w efekcie końcowym duże straty w ilości i jakości plonu. W wylegniętym łanie łatwiej rozwijają się grzyby saprofityczne, a przed zbiorem zboże może porastać, co zwiększa ryzyko występowania mykotoksyn w przechowywanym ziarnie. Zjawisku temu można zapobiec między innymi przez stosowanie retardantów.

RÓŻNE SUBSTANCJE CZYNNE

Obecnie, spośród dostępnych w handlu środków do ochrony zbóż przed wyleganiem, najliczniejszą grupę stanowią retardanty zawierające trineksapak etylu (np.: Bold 175 EC, Consul 250 EC, Felix 250 EC, Modan 350 EC, Moddus 250 EC, Moddus Start 250 EC, Proteg 250 EC, Stunt 250 EC, Optiums Super 175 EC, Trinex 250 EC). Substancja ta pobierana jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszona do tkanek merystematycznych, zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla rosnące najintensywniej w czasie zastosowania preparatu. Środki zawierające trineksapak etylu najlepiej stosować w temperaturze 10-15 °C, kiedy łan jest suchy i intensywnie rośnie. W handlu obecnie dostępnych jest aż 19 preparatów z tą substancją aktywną.

Inną substancją z grupy regulatorów wzrostu stosowaną w zbożach jest chlorek chloromekwatu (CCC), występujący w 13 produktach dostępnych na rynku. Są to m.in.: Adjust SL, Antek 725 SL, Antywylegacz Płynny 675 SL i 725 SL, CCC 720 SL, Cekwat 750 SL, Cycocel 750 SL, Manipulator SL, Shorti 725 SL, Stabilan 750 SL. Jego działanie polega na hamowaniu produkcji hormonów wzrostowych w roślinie i skróceniu dolnych międzywęźli. Z tego względu zabiegi tymi środkami należy rozpocząć już w fazie uwalniania się pierwszego kolanka od węzła krzewienia. Tempo przemieszczania CCC w roślinie w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych w czasie zabiegu, zwłaszcza temperatury. Nie powinna ona być niższa niż 10°C, a im jest wyższa tym działanie preparatu jest skuteczniejsze.