Jak wynika z Internetowego Systemu Sygnalizacji Agrofagów prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa pojawiły się aktywne komunikaty odnośnie mączniaka prawdziwego. Dotyczą one zwłaszcza regionów Polski południowej, zachodniej i środkowej.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla pszenicy dla fazy krzewienia wynosi 50-70 proc. roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupienia struktur grzyba) w fazie strzelania w źdźbło - 10 proc. roślin z pierwszymi objawami porażenia, a w fazie kłoszenia - pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym lub na kłosie.

Jak prowadzić obserwacje na polu? Z metodyki integrowanej ochrony roślin wynika, że aby je obliczyć na każdym polu bierze się do analizy w różnych, wybranych losowo punktach po 25 źdźbeł, łącznie w zależności od wielkości pola od 100 do 150. Pierwszy i ostatni punkt powinien być oddalony około 2 m od brzegu pola. Na plantacjach powyżej 2 ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Określa się liczbę i procent porażonych źdźbeł w stosunku do analizowanych ogółem.

Optymalnymi temperaturami do walki z chorobami grzybowymi są temperatury ok. 15-20°C. Na szczęście po kilkutygodniowym ochłodzeniu i intensywnych wiatrach, przyszło ocieplenie i wykonanie oprysku jest już możliwe.

Lista fungicydów do walki z tą chorobą w pszenicy ozimej jest bardzo szeroka. Przeważnie bazuje na substancjach czynnych z takich grup chemicznych jak triazole i strobiluryny. Znacznie mniej jest środków z grup np.: ftalanów, anilinopirimidyn, karboksyamidów, imidazoli, ketoamin, pochodnych kwasu difenylowego, morfolin, quinozolin.

Wiele fungicydów do walki z mączniakiem bazuje na kilku substancjach czynnych z różnych grup chemicznych np. Adexar Plus (fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina), Aylora 350 SC (pentiopirad, chlorotalonil), Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, epoksykonazol, metrafen) Duett Ultra 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol), Lerak 200 EC (azoksystrobina, tebukonazol), Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym).

Wśród triazoli można wymienić takie preparaty jak np. Ares 250 CE, Domnic 250 EW, Erasmus 250 EW, Helicur 250 EW, Mystic 250 EC czy Rekord 125 SC. Środkami ochrony zawierającymi substancje z grupy strobiluryn są np. Amistar 250 SC, Dobromir 250 SC, Galileo 250 SC, Mirador 250 SC czy Oranis 250 SC.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!