Choroba ta występuje na pszenicy, jęczmieniu, życie, pszenżycie i owsie oraz trawach. Sprawca porażać może liście, źdźbła i kłosy. Niebezpieczeństwo największych strat w plonie zbóż dotyczy zasiewów pszenicy oraz jęczmienia.

Choroba w zbożach ozimych pojawiać się może już jesienią, ale do największej obniżki plonu spowodowanej przez tą chorobę dochodzi, gdy porażone są najwyższe liście - liść flagowy i podflagowy oraz kłos. W wyniku porażenia zakłócony jest transport wody i składników odżywczych w roślinie.

Efektem tego jest niewykształcanie odpowiedniej liczby źdźbeł kłosonośnych oraz zdrobnienie ziarna, co przy silnym porażeniu stanowić może stratę 20-30 proc. potencjalnego plonu. Również system korzeniowy chorych roślin nie wykształca odpowiedniej liczby korzeni zarodkowych.

Grzyb - sprawcą choroby

Sprawcą choroby jest grzyb Blumeria graminis (dawniej Erysiphe graminis).

Poszczególne zboża są porażane przez formy specjalne, np. pszenicę poraża B.

graminis f. sp. tritici, jęczmień - B. graminis f. sp. hordei, żyto - B. graminis f.

sp. secalis, owies - B. graminis f. sp. avenae.

W obrębie form wyróżnia się także rasy, które mają zróżnicowaną patogeniczność i mogą porażać tylko niektóre odmiany.

Grzyb ten jest pasożytem bezwzględnym, ponieważ rozwijać się może tylko na żywych organach.

Pierwsze oznaki wystąpienia choroby to chlorotyczne plamki, które pojawiają się w miejscu porażenia przez grzyb. W okresie tym nie widać jeszcze struktur grzyba, ponieważ jest to tzw. utajony rozwój choroby, który trwa około 5 dni. Następnie na powierzchni ukazuje się biały, mączysty nalot grzybni i zarodników konidialnych, który potem ciemnieje i staje się filcowaty z widocznymi czarnymi punktami - owocnikami grzyba.

Walka z patogenem

W celu ograniczania występowania mączniaka prawdziwego należy korzystać z zabiegów agrotechnicznych oraz chemicznych. Przy podjęciu decyzji o zastosowaniu fungicydu najlepiej oprzeć się na wyznaczonych dla mączniaka prawdziwego progach szkodliwości oraz systemach wspomagania decyzji. Generalnie pierwszy zabieg w uprawie zbóż ozimych przeciwko sprawcy mączniaka prawdziwego wykonuje się w końcu fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (1- 2. kolanka), ponieważ w tym terminie zwalcza się sprawców chorób podstawy źdźbła i najlepiej dobrać taki fungicyd, który w swoim spektrum działania ma inne choroby liści, mogące w tym czasie występować na plantacji.