W sytuacji gdy roślina poddana jest silnemu promieniowaniu na liściach mogą pojawiać się żółte przebarwienia prowadzące w skrajnych przypadkach do nekrozy. To powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej rośliny i ogranicza jej wzrost i rozwój.

W przypadku niedoboru magnezu w roślinie zostaje zakłócona fotosynteza. Przy dużym promieniowaniu w komórkach powstają reaktywne formy tlenu (np. wolne rodniki), które uszkadzają komórki liści.

Doświadczenia w zakresie wpływu promieniowania słonecznego na rośliny prowadził prof. Ismaila Cakmaka z Uniwersytetu Sabanci w Stambule/Turcja, z którym między innymi firma K+S KALI GmbH prowadzi współpracę badawczą.

Obserwację prowadzono na fasoli. Cześć roślin zaopatrzona była w prawidłową zawartość magnezu, a pozostałe rosły w warunkach niedoboru tego pierwiastka. W obu grupach część liści zabezpieczono filtrem, a część poddano bezpośredniemu silnemu promieniowaniu UV.

U roślin z niedoborem magnezu i na liściach nieosłoniętych przed promieniowaniem widoczne były wyraźne objawy poparzeń słonecznych. Natomiast rośliny dobrze zaopatrzone w magnez nie doznały takich uszkodzeń.

Podsumowując, optymalne nawożenie magnezem, zwłaszcza na glebach o niskiej i bardzo niskiej zawartości magnezu pozwala roślinom lepiej znieść stres świetlny w okresach intensywnego promieniowania słonecznego.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!