Przede wszystkim ochrona przed chorobami

Połączenie dwóch substancji aktywnych - boskalidu (z grupy SDHI) i dimoksystrobiny - zapewnia skuteczną ochronę rzepaku przed chorobami. Obie substancje aktywne działają na zasadzie synergii, wzajemnie się uzupełniając. Różny mechanizm działania tych substancji zabezpiecza tez przed powstawaniem odporności patogenów.Pictor działa zapobiegawczo i interwencyjnie, skutecznie zwalcza zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i szarą pleśń.

Więcej niż fungicyd

Pictor należy do grupy produktów z efektem AgCelence®, czyli dostarcza korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Poprawia zdrowotność oraz wigor roślin, pozwala wykorzystać roślinom rzepaku w pełni ich potencjał plonotwórczy aż do końca okresu wegetacji.

Wydłużenie okresu wypełniania łuszczyn - wyższy plon

Zawarta w Pictorze dimoksystrobina w połączeniu z boskalidem poza działaniem grzybobójczym wpływa na redukcję wydzielania etylenu -- ograniczając tym samym przedwczesne starzenie się roślin, które często jest przyspieszane z powodu warunków stresowych takich jak np. susza czy wysokie temperatury.

Efekty AgCelence® Pictora:

  • zwiększenie ilości chlorofilu w liściach i łuszczynach - dłuższy i efektywniejszy proces fotosyntezy
  • podwyższona tolerancja na warunki stresowe (np. upał, susza) - dzięki zmniejszeniu wydzielania etylenu
  • wydłużenie okresu wypełnienia łuszczyn - nasiona są dorodne a ich, jakość i masa tysiąca nasion większa
  • ograniczenie pękania łuszczyn i osypywania się nasion - zmniejszenie strat, ograniczenie zachwaszczenia samosiewami w uprawach następczych
  • wyższe plony o lepszej jakości - wzrost plonu nawet w przypadku niskiej presji chorób grzybowych
Sprawdzony na tysiącach hektarów

Wieloletnie doświadczenia polowe pokazują, że bez względu na rok i przebieg pogody, Pictor zawsze wykazywał dodatkowe działanie plonotwórcze. Nawet w przypadku niskiej presji patogenów.

Podobał się artykuł? Podziel się!