Międzynarodowy Rok Chemii, którego mottem było „Chemia: nasze życie, nasza przyszłość" rozpoczął się 27 stycznia w Paryżu. Jest on częścią ogłoszonej przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 2005 - 2014 i podkreśla znaczenie chemii dla zrównoważonego rozwoju.

Jednym z zamierzeń jest zainteresowanie młodzieży chemią oraz ogólne zwiększenie zrozumienia dla jej fundamentalnego znaczenia. Międzynarodowy Rok Chemii ma na celu również polepszenie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami, polityką oraz organizacjami pozarządowymi.