Przy mieszaniu preparatów trzeba zachować dużą ostrożność, szczególnie w przypadku nowoczesnych form użytkowych i użycia w nich wielu komponentów. Niektóre mieszaniny mogą powodować nieprzewidziane, szkodliwe dla roślin skutki.

Poparzenie roślin będzie powodować stosowanie karfentrazoru etylu z jakimikolwiek nawozami. Podobną wrażliwość wykazują inne substancje czynne z grupy destruktorów błon komórkowych.

Nie można też mieszać herbicydów sulfonylomocznikowych, np. Granstar SX 50 SG, Grodyl 750 WG, Glean 75 WG z insektycydami fosforoorganicznymi, np. Owadofos Extra 480 EC, Rook 480 EC czy Pyrinexem 250 CS.

Dotyczy to też herbicydów zawierających MCPA, np. Chwastox 500 SL, Chwastox 750 SL, Dicoherb 750 SL, których nie miesza się preparatami zawierającymi substancję czynną fenoksaprop, np. Puma Universal 069 EW.

Nie sporządzamy mieszanin preparatów z soli dimetyloaminowej z nawozami zawierającymi siarczan miedzi.

Zasadzki, jakie czkają na rolników przy sporządzaniu mieszanin wskazuje prof. dr. hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, tłumaczy także na co zwrócić uwagę podczas mieszania preparatów.

Sprawdź, czy najbliższa konferencja Farmera jest w Twojej okolicy

Podobał się artykuł? Podziel się!