Ostatnie lata przyniosły bardzo wiele zmian w składzie gatunkowym szkodników wielu roślin uprawnych. Zjawisko to dotyczy również kukurydzy, na której sukcesywnie pojawiają się nowe szkodliwe organizmy. Migracjom dotychczas występujących i nowych gatunków sprzyjają przede wszystkim korzystne warunki meteorologiczne w sezonie wegetacyjnym, rosnący areał uprawy kukurydzy, intensyfikacja produkcji, a także stosowanie wielu uproszczeń w uprawie gleby i roślin.

Słonecznica w Polsce

Pierwsze wzmianki o wystąpieniu słonecznicy orężówki w naszym kraju pochodzą z 2003 r., kiedy to zaobserwowano żerowanie gąsienic tego gatunku na kukurydzy w południowej części kraju. W kolejnych latach nie wykryto obecności szkodnika aż do 2007 r.,

gdy stwierdzono pięć gąsienic żerujących na kolbach w jednej z miejscowości w województwie podkarpackim. Gąsienice pochodziły najprawdopodobniej z jaj złożonych przez motyle w lipcu. Żerując na kolbach, podobnie jak rolnice, wyjadały miękkie ziarniaki od czubka kolby w dół bez naruszania osadki, co odróżniało ten rodzaj żeru od powodowanego przez omacnicę prosowiankę, która wgryza się również w rdzeń kolby. Ponadto gąsienice słonecznicy orężówki pozostawiały w miejscu żeru liczne odchody będące doskonałą pożywką dla grzybów. W minionym roku z uwagi na korzystne warunki meteorologiczne w miejscach uszkodzeń dochodziło do szybkiego opanowywania tkanek przez organizmy patogeniczne, głównie grzyby z rodzaju Fusarium odpowiedzialne za rozwój fuzariozy kolb.

Przypuszcza się, że zarówno osobniki wykryte w 2003, jak i 2007 r. to druga lub trzecia generacja szkodnika, która w poszukiwaniu pożywienia naleciała na obszar południowej Polski znad krajów bałkańskich, gdzie gatunek ten licznie występuje. Mimo że gąsienice stwierdzano na kukurydzy, to jednak nie należy wykluczać, iż mogły one wystąpić także na innych roślinach.