Inspektor przypomina, że pestycydy należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności, tj. u podmiotów wpisanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do rejestru przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub konfekcjonowaniem środków ochrony roślin, będących pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kupując środki ochrony roślin należy zwrócić szczególną uwagę czy:
- produkty oferowane są w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;
- etykieta środka umieszczona jest na opakowaniu w sposób trwały;
- informacje na etykiecie sporządzone są w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

Aby ustrzec się przed możliwością nabycia podrobionych produktów i skutkami ich zastosowania stanowczo przestrzegam przed zakupem i stosowaniem środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł, nabywanych w przypadkowych miejscach, np. na targowiskach, w handlu obwoźnym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to towary podrobione lub niedopuszczone do obrotu i stosowania, zawierające w swoim składzie substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska - dodaje Inspektor.

Wyniki badań podrobionych środków ochrony roślin wskazują, że zawierają one niejednokrotnie niebezpieczne zanieczyszczenia, które mogą stanowić zagrożenie dla osób stosujących podrobione preparaty oraz spożywających skażoną nimi żywność. Zabiegi wykonane przy użyciu podrobionych preparatów mogą być przyczyną zagrożenia dla zdrowia stosującego, ludzi znajdujących się w najbliższym otoczeniu, a także dla zwierząt i środowiska. Ponadto mogą spowodować zniszczenie upraw, na których środek zastosowano.

Podobał się artykuł? Podziel się!