Jedynymi szkodnikami, które można zwalczać jesienią w uprawach zbóż, są mszyce. Na rynku jest tylko kilka preparatów do ich zwalczania: dwie zaprawy i pięć środków do zabiegu opryskiwania. Zaprawy mają po dwie substancje aktywne, z których każda zawiera imidachlopryd z grupy neonikotynoidów, które przenikają przez liście i korzenie, a następnie przemieszczają się wraz z sokami rośliny. Druga substancja w obu zaprawach pochodzi z grupy triazoli.

W preparacie Astep 225 FS to protiokonazol, a w Nuprid Max 22 FS - tebukonazol.

Środkami można zaprawiać ziarno pszenicy ozimej, a w wypadku Astep, również i jęczmienia. Obie mają tę samą formulację FS, a więc w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym.

Z badań wynika, że zaprawy nasienne wykazują się dużą skutecznością działania.

Wybór środka

Aż cztery z pięciu preparatów do wczesnego zwalczania jesiennego w łanie zbóż mają taką samą substancję czynną - lambda-cyhalotryna. Związek ten pochodzi z grupy pyretroidów, które najlepiej sprawdzają się w temperaturze do ok. 15-18oC. Oprócz substancji czynnej mają one też tę samą formulację - CS (w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczenia wodą). Gdyby jeszcze tego było mało, to mają taką samą zawartość substancji czynnej - 50 g w litrze środka.

Czym się zatem różnią, oprócz nazwy handlowej? Chyba tylko zakresem pozostałych upraw i innymi agrofagami, w których można je stosować, bo w zabiegach na mszyce - niczym. Nawet zalecane dawki środków mają takie same - po 0,1 l/ha i zboża ozime, w których wykonuje się zabieg jesienny: pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto. Dodatkowo jednym producentem tych środków jest firma Syngenta, ale już dystrybutorem na terenie Polski jest też firma ARJO. Preparatami tymi są: Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS, LambdaCe Z 050 CS, Pilar- Lambda-Cyhalotryna 050 CS. Oprócz pierwszego - Karate Zeon, wszystkie trzy trafiły na nasz rynek z importu równoległego, co oznacza, że są one rejestrowane na drodze administracyjnej, a każdy z nas za określoną opłatą może złożyć wniosek o sprowadzenie środka o substancji aktywnej zarejestrowanej w kraju.