Ocieplenie wzmogło aktywność szkodników, dlatego plantacje powinny być kontrolowane pod kątem ich obecności. Mszyca zaczyna pojawiać się w zachodniej części kraju i widoczna jest w niektórych rejonach województwa wielkopolskiego.

Mszyca czeremchowo-zbożowa występuje najliczniej przed kłoszeniem lub w okresie kłoszenia zbóż (BBCH 49-59). Dla mszycy próg ekonomicznej szkodliwości stanowi stwierdzenie 5 mszyc średnio na 1 źdźble, na 100 losowo wybranych źdźbłach.

Mszyce mogą roznosić wirusy, wśród których dla zbóż najgroźniejszym jest wirus żółtej karłowatości BDYV. Mszyce to nie tylko wektory wirusów, ich żerowanie prowadzi do osłabienia roślin i wpływa na obniżenie MTZ.

Do zwalczania mszyc w zbożach ozimych i jarych zarejestrowanych jest kilkanaście preparatów. W ozimych i jarych: jęczmieniach, pszenicy, pszenżycie oraz życie i owsie wykorzystać można, np.: Helm-Lambda 100 CS w dawce 0,04-0,05 l/ha. Inne insektycydy: Alstar Pro 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Titan 100 EW i Wojownik 050 CS są zalecane w ilości 0,1 l/ha.

W pszenicy ozimej aplikuje się także preparat Teppeki 50 WG w dawce 0,14 kg/ha lub np. Cyperkill Max 500 EC w ilości 0,05 l/ha, który można także wykorzystać w uprawy pszenicy jarej.

Do ochrony pszenicy ozimej przed mszycami wybrać można np. spośród preparatów: Arkan 050 CS, LambdaCe 050 CS, Karate Zeon 050 CS, insektycydy zalecane są w dawce 0,075-0,1 l/ha. W plantacje pszenicy ozimej aplikować można np.: preparaty Rodan S 400 EC i BI 58 Nowy 400, którymi chroni się też uprawy jęczmienia jarego. Insektycydy zalecane są w dawkach 0,5 l/ha.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: insektycydy

Podobał się artykuł? Podziel się!