Firma przeprowadziła i kontynuowała badania innowacyjnego preparatu chwastobójczego Navigator 360 SL. Uzyskana obecnie rejestracja umożliwia stosowanie tego herbicydu po wschodach rzepaku w fazie 3-4 liści. Preparat będzie dostępny w sprzedaży w sezonie 2011.

Dalsze badania wykazały, że dzięki nowej substancji aktywnej - aminopyralid - i jej synergistycznemu działaniu z innymi substancjami aktywnymi zawartymi w produkcie, możliwe jest jego stosowanie także w zabiegach posiewnych i wcześnie powschodowych. Tak więc Navigator 360 SL jest herbicydem o podwójnym działaniu: doglebowym i nalistnym. Przy stosowaniu doglebowym (po siewie) działa na kiełkujące chwasty i niszczy je przed wschodami. Przy zabiegu nalistnym pobierany jest poprzez liście chwastów, szybko przemieszczany powoduje deformację i zahamowanie wzrostu, a następnie zamieranie całego chwastu. Przeprowadzone już wieloletnie badania polowe umożliwią w przyszłości rejestrację tego herbicydu także w terminach posiewnych i wcześnie powschodowych, w różnorodnych mieszaninach zbiornikowych. Niestety proces rejestracyjnej oceny dokumentacji zastosowań posiewnych i wcześnie powschodowych w Polsce, z przyczyn niezależnych od firmy Dow AgroSciences, potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy.
W najbliższej przyszłości w oparciu o herbicyd Navigator 360 SL, plantatorzy rzepaku ozimego będą mogli budować technologie ochrony rzepaku ozimego zarówno w zabiegach posiewnych, jak i powschodowych (aż do fazy 4 liści rzepaku).

Navigator 360 SL to zdaniem producenta wysoka skuteczność (3 substancje biologicznie czynne) na: przytulię czepną, chabra bławatka, fiołek polny, mak polny, marunę bezwonną, rumian polny, komosę białą, ostrożeń polny. Poza tym podstawa do mieszanin zbiornikowych i niespotykana do tej pory elastyczność w terminie stosowania. Produkt dla rolników szukających wysokiej skuteczności na wszystkie groźne chwasty w rzepaku ozimym (włączając mak polny, chaber bławatek i fiołek polny) przy dotychczas nieosiągalnej dowolności w terminie stosowania (posiewnie lub powschodowo) i możliwości doboru produktu uzupełniającego do mieszaniny zbiornikowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!