W latach 2009-2013 w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (IOR - PIB) w Sośnicowicach przeprowadzono badania ponad 20 wariantów stosowania insektycydów i ich mieszanin z fungicydami, analizując ich skuteczność działania. Naukowcy: dr Gustaw Seta, mgr Krzysztof Płonka, mgr Anna Gałuszka przeprowadzili w tym kierunku szereg ścisłych doświadczeń poletkowych. Badania prowadzone były na odmianie Digger.

W doświadczeniu wykorzystano następujące insektycydy:

pyretroidy: Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna), Fury 100 EW (zeta-cypermetryna),

z grupy eterów arylo-propylowych: Trebon 30 EC (etofenproks),

neonikotynoidy - Mospilan 20 SP (acetamipryd),

neonikotynoidy z pyretroidem - Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna),

fosforoorganiczne - Pyrinex 480 EC (chloropiryfos).

Opryski wykonywano zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników na plantacji i w zależności od stwierdzonego gatunku stosowano je:

w fazie ruszania wegetacji roślin (BBCH 50) (zabieg T1);

pąkowania (BBCH 55) (zabieg T2);

pełni kwitnienia - 50 proc. kwiatów na głównym kwiatostanie było otwartych, a starsze płatki opadały (BBCH 65) (zabieg T3).

Insektycydy stosowano w mieszaninach z fungicydami, w celu jednoczesnej ochrony łuszczyn przed szkodnikami oraz chorobami grzybowymi. W terminie T3 insektycyd Pyrinex 480 EC (którego substancją czynną jest fosforoorganiczny chloropiryfos - wysoka toksyczność dla entomofauny pożytecznej) zastąpiony został przez preparat Bulldock 025 EC zawierający beta-cyflutrynę z grupy pyretroidów.

Do zabiegów wykorzystano następujące fungicydy:

Pictor 400 SC (boskalid, dimoksystrobina),

Yamato 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol).

W załączonej tabeli 1. zestawiono 21 wybranych kombinacji doświadczalnych, przy stosowaniu których uzyskano w 5-letnich badaniach najlepsze efekty ekonomiczne wyrażone najwyższym plonem nasion. Badane programy ochrony składały się z jednego, dwóch lub trzech zabiegów ochroniarskich i uszeregowano je od najlepszego uzyskanego efektu do najsłabszego.

NAJLEPSZE PROGRAMY OCHRONY

W zależności od roku i kombinacji doświadczalnej plon nasion rzepaku wahał się w szerokich granicach od 2,56 t/ha do 4,74 t/ha. Rzepak na obiektach kontrolnych (poletka bez ochrony) plonował w przedziale od 2,34 do 1,71 t/ha....

Zobacz więcej artykułów z wydania Farmera ---> Aktualny numer ----> Prenumerata

Podobał się artykuł? Podziel się!